HAPPY NEW YEAR OF 2018


CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2017 & ĐẦU NĂM 2018

22/12/2016

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

GIÁNG SINH & ÐẦU NĂM 2017

 

CHÚA NHẬT – 24. 12. 2017

   8:45 am - Thánh Lễ Mùa Vọng IV

  11:00 am - No Mass

   7:00 pm  -  Canh thức Vọng Giáng Sinh

   8:15 pm  -  Thánh Lễ Ðêm Giáng Sinh

THỨ HAI – 25. 12. 2017

   10:00 am  -  Thánh Lễ Giáng Sinh

Trong tâm tình Mừng Chúa Giáng Sinh, giáo xứ có phát quà cho các em; phục vụ Croissant + Ham + Cheese + Nước cho tất cả quý ông bà và anh chị em sau Thánh Lễ.

THỨ HAI – 01. 01. 2018

     9:15 am   -  Chầu Thánh Thể đầu tháng

   10:00 am   -  Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày