CHƯƠNG TRÌNH TRĨNH TÂM MÙA VỌNG 2016

23/11/2016

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2016

“Lòng Thương Xót Chúa từ đời nọ đến đời kia dành cho ai kính sợ Chúa.” (Lc 1, 50)

Cha giảng phòng: Antôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR.

 

CHÚA NHẬT – Ngày 27-11-2016

+ 8:45 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng

+ 10-12:00 PM: Giảng thuyết và học hỏi sống đạo

+ 11-12:00 PM: Tĩnh tâm cho thiếu nhi (Thầy Toản phụ trách)

+ 12:15 PM: Các em thiếu nhi ăn trưa

+ 12:45 PM: Giải tội cho thiếu nhi

 + 2:00 PM: Thánh Lễ

THỨ HAI – Ngày 28-11-2016

+ 6:30 PM: Thánh Lễ

+ 7:00 PM: Ăn nhẹ

+ 7:30 PM: Giảng thuyết và học hỏi sống đạo

+ 9:00 PM: Giải tội

THỨ BA – Ngày 29-11-2016

+ 6:30 PM: Thánh Lễ

+ 7:00 PM: Ăn nhẹ

+ 7:30 PM: Giảng thuyết và học hỏi sống đạo

+ 9:00 PM: Giải tội

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày