HAPPY NEW YEAR OF 2018


80. Lễ Chúa Nhật

07/10/2013

Thưa cha, chỗ con ở ít người Việt, nên hai ba tháng mới có cha về làm lễ vào ngày Thứ Bảy lúc 12 giờ trưa, vì không xếp được giờ khác.  Con nghe nói thánh lễ cử hành vào 5 giờ chiều Thứ Bảy mới được coi là lễ Chúa Nhật. Vậy lễ ở chỗ con như kể trên có được kể là lễ Chúa Nhật không? Thỉnh thoảng chỗ con có lễ cưới cũng làm vào 12 giờ trưa Thứ Bảy, vậy lễ này có được coi là lễ Chúa Nhật không, thưa cha? (V.Đ., WA)

V.Đ thân mến,
V.Đ. nghe ai nói vậy? Nếu đúng thế thì nhiều người ở chỗ tôi không dự lễ Chúa Nhật vì họ dự lễ chiều Thứ Bảy lúc 4:30. Thật ra việc xác định giờ lễ chiều Thứ Bảy được coi là lễ Chúa Nhật thuộc quyền Đức Giám Mục mỗi Giáo Phận. Nhiều giáo phận ở Mỹ bắt đầu từ 4:00 hay 4:30 chiều Thứ Bảy. Tôi chịu thua không biết V.Đ. ở giáo phận nào trên bang Washington. V.Đ. muốn biết rõ luật của giáo phận mình, chắc V.Đ. phải hỏi cha sở quá.

Bình thường, lễ Chúa Nhật cử hành vào chiều Thứ Bảy nằm trong chỉ dẫn của Đức Giám Mục về "giờ lễ Chúa Nhật". Tuy thế, 12 giờ trưa hơi khó nằm trong khỏang thời gian này!

Trong Chỉ Dẫn của Thánh Bộ Phượng Tự về tôn thờ Thánh Thể (ngày 25 tháng Năm năm 1967) có nói khi giáo xứ xếp lễ Thứ Bảy thay Chúa Nhật thì Phụng Vụ ngày Chúa Nhật phải cử hành. Nhưng Chỉ Dẫn trên không đặt Phụng Vụ Chúa Nhật nhưđiều kiện để chu toàn việc dự lễ Chúa Nhật. Như thế, người Công giáo có thể chu toàn luật dự lễ Chúa Nhật nếu họ có ý định như thế khi dự lễ ngày Thứ Bảy (dù lễ cưới hay lễ giỗ) -- miễn là hợp với thời gian lễ Chúa Nhật của giáo phận mình ở. Tương tự như vậy, nếu chính ngày Chúa Nhật có lễ cưới hay lễ gì của giáo xứ. Dự một Thánh lễ là chu toàn luật rồi.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày