HAPPY NEW YEAR OF 2018


77. Thánh Thể Chữa Linh Hồn Ta

07/10/2013

Kính Cha: Theo con quan sát và nhận định thì đạo Công Công Giáo có lẽ là đạo ngặt nhất trong việc cho Rước Lễ. Một người bạn con có nói là: Thánh Thể nên được coi là thuốc chữa tật bệnh linh hồn! Khi trong đời sống ta có tội tình thì cũng như là có tật bệnh thiêng liêng. Như vậy: Khi có tật bệnh thiêng liêng sao ta lại bị cấm cản rước lễ. Theo bạn của con nói: Khi ta càng cảm thấy yếu đuối, tội tình ta càng năng rước lễ để Thánh Thể chữa linh hồn ta cho lành đã. Con cảm thấy lý luận của bạn con cũng hay hay; nhưng con sợ là sai quấy cách nào? Mong được Cha chỉ giáo! (KC)  

Chị KC thân mến, 
"Thánh Thể (không chỉ 'nên được coi ', mà quả thật là!)  . . .   là thuốc chữa tật bệnh linh hồn.  Khi trong đời sống ta có tội tình thì cũng như là có tật bệnh thiêng liêng."  Đúng như lời người bạn của chị nói.  "Khi ta càng cảm thấy yếu đuối, tội tình, ta càng năng rước lễ để Thánh Thể chữa linh hồn ta cho lành đã."  Do đó yếu đuối, khô khan không phải là lý do không chịu lễ mà là lý do chịu lễ hơn.

Nhưng phải thêm rằng, Thánh Thể không chỉ là thuốc mà còn là dấu hiệu, chính sự thánh thiện, nguồn mạch và biểu hiệu sự hiệp nhất.

Trong bảy Bí Tích, có bí tích cho kẻ chết và bí tích kẻ sống.  Một kẻ bệnh dùng bí tích Thánh Thể để được nên mạnh sức, khỏi bệnh.  Nhưng một kẻ chết (mang tội trọng trong linh hồn) mà chịu Bí tích kẻ sống là "ăn và uống án phạt đời đời" như thánh Phaolô trong thư gởi Giáo đoàn Corintô ngăn đe (1Cr 11:29).  Thư gởi Giáo Đoàn Corintô còn nhắc nhở "Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng thì phạm đến Mình và Máu Chúa.  Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy an Bánh và uống Chén này " (1Cr 11:27-28)

Vậy Giáo Hội Công Giáo khuyến khích việc rước lễ nhưng đồng thời ngăn cản ai rước lễ vì thói quen, rước lễ vì thấy người ta rước lễ, rước lễ để tỏ ra mình đạo đức, rước lễ khi mang tội trọng trong mình.  Đây là công tác cho Giáo Hội nhất là ở Mỹ khi người ta ngừa thai, phá thai mà vào nhà thờ cứ rước lễ!  Kết quả tỏ tường là người Công Giáo Mỹ cũng ly dị ngang nửa với người không Công giáo dù có Thánh Thể làm thuốc chữa bệnh!  Đúng như thánh Phaolô nhận định, "Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người đau ốm suy nhược, và cũng có lắm người phải chết"(1Cor 11:30)

Chị  cũng biết là dù Chúa quả quyết Thánh Thể là Mình Máu Chúa, dù Thánh Phaolô xác quyết như trên, nhiều giáo hội Tin Lành chỉ coi như một "tưởng niệm" thuần túy thôi.  Đó chỉ là một loại "bánh thánh."   Bánh thánh để tưởng nhớ thì tốn kém là bao mà ngăn cản cho mệt ra!  Còn chúng ta tin Lời Chúa phán là Mình Máu Chúa nên chúng ta phải thận trọng thôi.  Thật ra phần đông họ không tin ở chức linh mục, mà không có linh mục bắt buộc họ phải chối Thánh Thể thôi.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày