69. Giáo Hội Có Đổi Điều Răn Không

07/10/2013

Thưa Cha, Cháu của con đi học giáo lý ở nhà thờ về đưa cho con "Bảy" điều răn Hội Thánh. Xin cha cho con biết có phải giáo hội đã đổi sáu điều răn thành bảy điều răn không? Nếu đã được đổi, xin cha cho con biết lý do nào mà giáo hội lại đổi? Bảy điều răn được viết như sau: 1. Thánh Hóa ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc 2. Lãnh nhận các bí tích 3. Học giáo lý 4. Giữ luật giáo hội về hôn nhân 5. Nâng đỡ Giáo Hội 6. ăn chay và kiêng thịt vào những ngày Giáo Hội ấn định 7. Tham gia vào việc truyền giáo và tông đồ của Giáo Hội. (Nguyễn Niệm)  

Thưa Ông Niệm,
Ngày nay chúng ta sống quen thuộc với bộ giáo luật hơn và đôi khi tưởng chừng giáo luật có ngàn xưa rồi.  Nhưng thực ra, giáo luật mới phổ biến chung nhưng Bộ luật chính thức của Giáo Hội chỉ mới công bố năm 1917.  Kinh sáu điều răn Hội Thánh được dọn trước khi ban bố luật Giáo Hội, để giúp nhắc nhớ giáo dân những huấn lệnh quan trọng của Giáo Hội.  Sau khi có Bộ Luật rồi thì kinh sáu điều răn chỉ nhắc nhở những điều thực tế  hơn. Nên nói một cách đúng đắn  chúng ta phải đọc cả Bộ Giáo Luật thay vì kinh sáu điều răn Hội Thánh. Ngày nay, một số luật Giáo hội có thay đổi nên đọc kinh cũ xem ra không thực tế lắm!  Vì vậy, một số bản Giáo lý cho trẻ em đề nghị cho các em một ít luật thực tế hơn!  Vậy chính thức Giáo Hội chỉ công bố bản Giáo luật mới!

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày