HAPPY NEW YEAR OF 2018


67. Hồi Giáo và Công Giáo

07/10/2013

Thưa cha con có câu hỏi: Hồi Giáo và Công Giáo có giống nhau không? Nếu giống thì giống ở điểm nào và nếu khác nhau thì khác ở điểm nào? (Dũng, NC)  

Dũng thân mến,
Do Thái Giáo, Công Giáo, Hồi Giáo đều thờ Một Thiên Chúa duy nhất của tổ phụ Abraham và nhìn nhận các tiên tri của Cựu Ước. Hồi giáo nhấn mạnh phải suy phục Thánh Ý Chúa.  Tên của Hồi giáo là Islam có nghĩa là suy phục ý Chúa.  Xin xem câu tiếp.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày