115. Con có thể đổi lại lời hứa với Chúa không?

07/10/2013

Con bị chứng bệnh đã nhiều năm nay đi bác sĩ không hết. Con có cầu nguyện và hứa với Chúa nếu lần này con chữa hết bệnh, con sẽ cắt đi bộ tóc dài của con, nhưng sau đó con thấy tiếc nên con đã đổi lại lời hứa là nếu con hết bệnh con sẽ gửi vào nhà thờ một số tiền khá lớn (một tháng lương của con). Thưa cha, con làm như vậy có sai không? (Tran Le)

Thăm anh/ chị Tran Le, 
Anh/chị làm một lời hứa xuống tóc giống thánh Phaolô như Công vụ 18:18 kể lại. Một lời hứa có suy tính và tự do để hứa với Chúa tự ý buộc mình làm một việc lành, việc đó có thể làm được và tốt hơn mình sẽ thực hiện, người ta gọi đó là lời khấn. "Lời khấn là một hành vi của lòng sùng đạo". Giáo lý Công Giáo dạy

Trong nhiều hoàn cảnh, người Kitô hữu được kêu gọi hãy có những lời hứa với Thiên Chúa.... Do lòng sùng kính riêng tư, người Kitô hữu cũng có thể hứa mình sẽ làm việc này việc nọ, sẽ đọc kinh này kinh kia, sẽ bố thí, sẽ đi hành hương,v.v. Sự trung thành với các lời hứa với Thiên Chúa là tỏ bày sự kính trọng đối với Uy quyền của Ngài và đối với tình yêu mến của ta đối với Ngài là Đấng Trung thành (2101).

Bình thường khấn thế nào phải giữ như vậy. Chính người khấn phải giữ; nếu việc khấn liên quan đến người khác, phải có sự đồng ý của họ. "Sách Công vụ Tông đồ cho ta thấy thánh Phaolô lo lắng thực hiện những lời ngài đã khấn với Thiên Chúa". Nhưng đôi khi vì lý do tương xứng, cần thay đổi lời khấn. Giáo Luật điều 1197 đã dự liệu việc đó như sau:

Một công việc đã hứa do lời khấn tư có thể được hoán cải ra một việc khác tốt hơn hay tương đương do chính người đã khấn; còn việc hoán cải ra một điều thiện kém hơn chỉ có thể cấp bởi người có quyền miễn chuẩn theo điều 1196.

Áp dụng vào trường hợp của anh/chị thì sao? Việc gởi vào nhà thờ một tháng lương có tốt hơn (hay ít là tốt tương đương) việc xuống tóc không? Nếu anh/ chị trả lời có, anh /chị có thể tự mình thay đổi.

Trường hợp anh chị trả lời không, anh chị cần tìm một việc tốt hơn hay làm theo Giáo luật điều 1196 là đến gặp cha sở hay Đức Giám Mục địa phương trình bày lý do (dĩ nhiên, không được thiệt hại đến ai khác) để xin thay đổi hay cả khi xin miễn chuẩn những lời khấn tư đã làm. (Đây là trường hợp nhiều ông bà khấn hứa trước khi xuất ngoại, nhưng sau khi đến nước ngoài khó quá, không giữ nổi!)

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày