HAPPY NEW YEAR OF 2018


FOOTPRINTS (26/11/2013)

One night I dreamed I was walking

Along the beach with the Lord...


I asked God (26/11/2013)

I asked God to take away my pain.

God said, No. It is not for me to take away, but

for you to give it up.


Lời thơ dâng Mẹ (thơ) (18/11/2013)

Mùa hoa Đức Mẹ tuyệt vời
Muôn hoa nở rộ khoe tươi sắc màu
Mỗi hoa ướp một lời cầu
Mừng ơn Thiên Chúa đã trao Mẹ hiền


Lời Tình Thánh (thơ) (18/11/2013)

Tôi muốn mời em lên núi
thăm ngọn lửa thiêng cháy suốt đêm
dấu chân Môi-sê còn in
mười điều răn em ơi soi kiếp người lồng lộng


Lòng người Mẹ (thơ) (18/11/2013)

Chúa đã tắt hơi, tháo xác Người
Trong tay Đức Mẹ, Mẹ hiền ơi.
Ngỡ như năm ấy, đêm giá lạnh,
Ẵm Chúa Hài Nhi xuống từ trời.


Còn gặp nhau… thì hãy cứ vui (18/11/2013)

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 


Lời Cầu Bơ Vơ (27/09/2013)

hánh đường chiều vắng bóng

Con quỳ dưới bơ vơ

Gục đầu con bật khóc

Thương cuộc đời đơn côi


5 phút Lời Chúa mỗi ngày