Video giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (20/11/2013)

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 1/ 7 (18/11/2013)

Cha đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng, vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 2/ 7 (18/11/2013)

Nếu Chúa cho chọn lại, Cha không chọn đường nào khác. Cha đã hạnh phúc và vui tươi, vì cha đã hy vọng vào Chúa, và cha chỉ biết yêu thương. 


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 3/ 7 (18/11/2013)

Hôm nay Chúa cho cha, những giây phút thân mật bên Chúa, Cha khởi sự ghi lại cho con, như cha mong ước từ lâu, những tâm tình khiêm tốn, kinh nghiệm sống của cha.


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 4/ 7 (18/11/2013)

Đây là tâm sự của một người cha, Cha không nói gì mới mẻ với con, Cha chỉ nhắc lại những lời nhắn nhủ, thắm thiết và chí tình, đã biết bao lần nhẹ nhàng, đổ vào tai con, vào tim con, giữa những náo động của trần thế, con hãy bình tĩnh, suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 5/ 7 (18/11/2013)

Mong những tư tưởng đơn thành này tỏa ánh sáng và an hòa, biến con nên hồn tông đồ, hồn cầu nguyện, hồn yêu mến, Ân sủng và bình an Chúa ở với con trên đường hy vọng.


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 6/ 7 (18/11/2013)

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 6/ 7


ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 7/ 7 (18/11/2013)

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 7/ 7


Sao anh nỡ đi tu (01/11/2013)

5 phút Lời Chúa mỗi ngày