HAPPY NEW YEAR OF 2018


Xét Mình Xưng Tội

01/10/2013

Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét mình kỹ lưỡng trước khi xưng tội.


Một ông chồng chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xét mình như sau:

- "Tôi chỉ cần chọc vợ tôi một câu, vợ tôi sẽ nổi sung lên và đọc cho tôi nghe một lô các thứ tội mà tôi đã làm. Tôi chỉ việc lắng nghe và nhớ lấy. Thế là xong công việc xét mình, vừa mau lại vừa đúng".

Tin khác

  •  
5 phút Lời Chúa mỗi ngày