TIN GIÁO XỨ-Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014 (12/10/2014)

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 15 năm thành lập giáo xứ sẽ được tổ chức vào Chúa nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014 với chương trình như sau: 8:15 AM : Rước kiệu kính Ðức Mẹ tháng Mân Côi - 9:00AM : Thánh Lễ -Sau thánh lễ là tiệc mừng


<<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày