TIN GIÁO XỨ-Chúa Nhật ngày 08 tháng 02 năm 2015 (10/02/2015)

Vé Số Hội Chợ Tết - Xuân Ất Mùi 2015 

Giáo xứ tha thiết mời gọi từng cá nhân và gia đình rộng lòng giúp đỡ mua hoặc bán tất cả những vé số đã được gửi đến gia đình....xin liên lạc với Chị Vân, (520) 203-7184.


<<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày