TRUNG THU 2017 (27/01/2017)

Mừng Lễ Hội Trung Thu 2017


Tết 2017 GXĐM Lavang Tucson Mừng Xuan 2017 (18/12/2016)

Tết 2017 GXĐM Lavang Tucson Mừng Xuan 2017


Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa-CDs (19/11/2013)

Tên tuổi thánh nữ Maria Faustina Kowalska phép Thánh Thể, nữ tu dòng Đức Mẹ Nhân Lành, đã được biết đến trên khắp ...


Năm Đức Tin Giáo Lý CD set of 4CD (19/11/2013)

Năm Đức Tin Giáo Lý CD set of 4CD


Chân Lý Đời Đời- Audio CD (21/09/2013)

Chân Lý Đời Đời Audio CD: Chân Lý Đời Đời -Suy Niệm và Cầu Nguyện với Thánh An Phong. Tác giả: Thánh An Phong.

Chuyển dịch & Bản quyền: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CDs (21/09/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


    1    2   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày