HAPPY NEW YEAR OF 2018


Thánh Lễ Chiều Thứ 7 ngày 6 tháng 1 năm 2018

02/01/2018

Để mừng tiệc kỷ niệm 10 năm linh mục của cha xứ lúc 6:30pm.

Giáo Xứ xin đổi giờ Lễ thành lúc 5:00pm

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày