CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017

14/03/2017

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017

 

“Tập Một Nhân Đức

Để Xây Dựng Gia Đình”

 

Cha giảng phòng: Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR.

 

CHÚA NHẬT – Ngày 19-03-2017

+ 8:45 AM: Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay

+ 10-12:00 PM: Giảng thuyết và học hỏi sống đạo

+ 11-12:00 PM: Tĩnh tâm cho thiếu nhi (Thầy Toản phụ trách)

+ 12:15 PM: Các em thiếu nhi ăn trưa

+ 12:45 PM: Giải tội cho thiếu nhi

+ 2:00 PM: Thánh Lễ

 

THỨ HAI – Ngày 20-03-2017

+ 6:30 PM: Thánh Lễ

+ 7:00 PM: Ăn nhẹ

+ 7:30 PM: Giảng thuyết và học hỏi sống đạo

+ 9:00 PM: Giải tội

 

THỨ BA – Ngày 21-03-2017

+ 6:30 PM: Thánh Lễ

+ 7:00 PM: Ăn nhẹ

+ 7:30 PM: Giảng thuyết và học hỏi sống đạo

+ 9:00 PM: Giải tội

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày