Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế cho Thầy Tô-kha, CSsR

16/12/2016

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày