HAPPY NEW YEAR OF 2018


TIN GIÁO XỨ-Chúa Nhật ngày 24 tháng 04 năm 2016

28/07/2016

TIN GIÁO XỨ

Chúa nhật ngày 24 tháng 04 năm 2016

 

1. Rước kiệu Ðức Mẹ trong tháng hoa, 8 tháng 5

Giáo xứ sẽ rước kiệu tháng hoa kính Ðức Mẹ vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 5, ngày Lễ Hiền Mẫu với chương trình như sau:

  • 8:30 AM:  Rước kiệu Ðức Mẹ

  • 9:00 AM:  Thánh lễ

Vào Chúa nhật này, giáo xứ chỉ có một thánh lễ lúc 9:00 AM. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em được rước Chúa lần đầu và các bà mẹ trong Ngày Hiền Mẫu.

 

2. Cầu nguyện cho các em lớp Rước Lễ Lần Ðầu

Xin quý ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho các em được Rước Lễ Lần Ðầu vào ngày Chúa nhật, 8 tháng 5. Sau Thánh Lễ kính mời tất cả quý vị cùng ở lại dự tiệc mừng chung vui với các em nhân ngày đầu tiên các em được rước Chúa lần đầu vào tâm hồn.

 

3. Học sinh ra trường tháng 5 và tháng 12 năm 2016

Giáo xứ sẽ chúc mừng và tặng quà cho các em học sinh ra trường High School và Ðại Học sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật ngày 15/5. Quý phụ huynh có con em ra trường vào tháng 5 và tháng 12 năm 2016, xin ghi tên các em tại VPGX. Hạn chót ghi tên là ngày 1/5/2015.

 

4. Annual Catholic Appeal 2016 “Quỹ Mục Vụ”

Chỉ tiêu:                           $ 7,840.00

Ðạt được:                        $ 6,360.00 

Số gia đình đóng góp:      48   

Xin quý vị dùng bao thư của Giáo phận gửi đến gia đình hoặc dùng bao thư ACA 2016 được để ở cuối nhà thờ để đóng góp cho chương trình này.

 

5. Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Xin cầu nguyện cho những người đang đau ốm tại giáo xứ, thân nhân và bạn hữu của chúng ta: Ông Cố Cha Trung, Ông Phan Thậm, Bé Vy, Bà Liễn, Bà Ngoạn, Bà Phấn. Ðể Giáo xứ cùng hiệp thông cầu nguyện, xin quý vị liên lạc với anh Nguyễn Hoan, 514- 9437.

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày