HAPPY NEW YEAR OF 2018


94. Hai Đức Giáo Hoàng (07/10/2013)

Tôi không phải là người Công Giáo, nhưng mấy người bạn của tôi có nói những điều liên quan đến Thiên Chúa giáo mà tôi không hiểu. Vậy xin cha vui lòng giải thích cho tôi


93. Bên Lương (07/10/2013)

Như tôi hiểu, gọi người ngoài Công giáo là bên lương là một đặc ngữ hoàn toàn Việt Nam. Đúng hơn là một kỷ niệm đẹp của thời cấm đạo tại Việt Nam. Tại sao thế?


92. Việc Rỗi Linh Hồn (07/10/2013)

Thưa cha, con có câu hỏi: Một người mắc tội trọng và bị bệnh gần chết, không còn biết gì hết, chỉ có những hơi thở cuối cùng, tim còn đập, máu còn lưu thông, tức là linh hồn 


91. Điều Răn Thứ 10 (07/10/2013)

Thưa cha, 10 điều răn của Đức Chúa Trời có 9 điều răn nói rất rõ; còn điều răn thứ 10: "Chớ tham của người". Con không hiểu điều răn này cấm người ta làm điều gì? Thế nào là "chớ tham của người"? 


90. Tôn Giáo Ở Việt Nam (07/10/2013)

Công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, bên Phật thì có thượng toạ đại diện, Phật giáo Hoà hảo thì có cụ chủ tịch đại diện; trong khi bên mình chỉ có cha Lý và hai cha 


89. Chúa Gọi Về (07/10/2013)

Trái thì theo một nghĩa cũng trái nhưng không sai. Tôi có tới thăm một gia đình có người mới đoàn tụ. Họ cho tôi xem cuốn băng hình buổi giã từ Việt Nam. Trong đó có nhiều màn nước mắt dàn giụa.


88. Cầu Nguyện (07/10/2013)

Có câu nói mà con thường hay bị hỏi ngược lại, con không tìm ra câu trả lời nên mong cha "cứu bồ" dùm con. Con có đứa em họ 30 tuổi, dáng mạo trông cũng bảnh bao: đẹp trai, cao ráo, có job thơm


87. Thánh Sống (07/10/2013)

Thưa cha, con có một thắc mắc xin cha vui lòng chỉ dạy: Đức Giáo Hoàng mình thường gọi là "Đức Thánh Cha". Có phải Đức Giáo Hoàng là "thánh sống" không? Nếu phải thì tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan 23 


86. Tội Tổ Tông (07/10/2013)

Xin cho tôi hỏi về tội tổ tông, xin đừng cười nhé! Theo tôi nghĩ, sách Sáng Thế Ký không phải là sách lịch sử, nghĩa là ông Adam và bà Eva chỉ là một minh họa mà thôi. Vậy thì đâu thể nói


85. 7 Chức Thánh (07/10/2013)

Thưa cha, trước năm 1954 con có nghe ông bà nói: Để trở thành một linh mục phải có đủ 7 chức thánh. Bảy chức ấy là những chức gì, và nhiệm vụ của mỗi chức ra sao? 


84. Sách Bài Đọc In Ở Việt Nam (07/10/2013)

Thưa cha, giáo xứ chúng con mới có sự thay đổi: dùng bộ sách các Bài Đọc Phúc Âm trong thánh lễ, do nhóm Phiên Dịch các giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, xuất bản 


83. Câu Phúc Âm (07/10/2013)

Ông đọc thấy câu này trong Phúc Âm thánh Gioan. Khi người Do Thái trong dịp lễ tại Đền thờ Jerusalem xin Chúa Giêsu 


<<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày