123-Bạn tìm kiếm tôn giáo đích thực? (2) (16/12/2013)

Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể thực hiện điều Ngài muốn được vì có bao giờ Ngài nói chuyện với loài người đâu?


122. Tự tử? (22/11/2013)

Con muốn hỏi cha, không biết có được hay không? Nếu con tự tử, thì gia đình con có bị liên luỵ gì hay không? Một người có ước muốn tự tử trong 


121. Vào đạo làm sao? (22/11/2013)

Con là một người ngoại đạo. Con biết đến Thiên Chúa Giáo từ một người bạn của cha mẹ con. Từ đó con có niềm tin nơi Chúa. Con luôn cố gắng làm điều lành trong cuộc sống không bị mất lòng ai.


120. Lịch sử Giêrusalem...? (22/11/2013)

1. Xin Cha giúp cho con biết về lịch sử của thành Giêrusalem, nhất là ý nghĩa của thành về phương diện tôn giáo.


119.. Đi vào Strip Club có tội? (22/11/2013)

Thưa cha, nếu mà mình đi vô strip club để mừng bachelor party thì có tội hay không? Theo con nghĩ thì không có tội, vì tội trọng chỉ thành khi mình biết cái đó có tội, mình làm cái đó cố tình. Còn nếu mình chỉ nhìn 


118. Tại sao sống cả hồn lẫn xác trong ngày sau hết? (22/11/2013)

Điều tôi có ý muốn nói với ĐA là việc hồn xác được sống lại trong ngày sau hết không phải là dư thừa. Đó là một mầu nhiệm đức tin Giáo Hội dạy mà lý trí con người nhiều khi không thể suy thấu. Vì đó thuộc phạm vi siêu việt mà.


117. Thánh Lễ chiều Thứ Bảy có thể thế Lễ Chúa Nhật? (22/11/2013)

Tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với mục vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngày Chúa Nhật không? Nếu không mà cứ cố tình hiểu như vậy có mắc tội phạm Chúa Thánh Thần không?


116. Chức Thánh? (22/11/2013)

Chức thánh thuộc một trong Bảy Bí Tích Chúa Giêsu đã lập (CCC #1114). Đức Giám Mục trao ban chức thánh cho các thầy trong thánh lễ truyền chức phó tế và truyền chức linh mục, hoặc cho các linh mục...


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD1 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD2 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD3 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ CD4 (19/11/2013)

Youth Catechism of The Catholic Church. GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ

Bản Gốc bằng Đức ngữ /Bản Anh ngữ của Michael J. Miller Ignatius Press San Francisco, 2011.Bản Việt ngữ của Lm MarkB, CMC


<<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>
5 phút Lời Chúa mỗi ngày