74. Why we pray to Mary?

07/10/2013

Why we pray to Mary? (Michael Do)  

Ông Michael thân mến, 
Ông hỏi tôi tại sao chúng ta cầu nguyện Đức Mẹ.  Để trả lời ông , tôi cần biết theo ông cầu nguyện là gì.  Trong  tiếng Anh, cầu nguyện (pray) có lẽ mang nhiều ý hơn tiếng Việt.

Nếu hiểu cầu nguyện là một hành vi thờ phượng , thì chúng ta không được cầu nguyện Đức Mẹ đơn giản vì chúng ta không thờ (adore, worship) Đức Mẹ. Nhiều người Tin Lành hiểu cầu nguyện theo nghĩa này.  Nghe một người Công giáo nói cầu xin Đức Mẹ, họ hiểu ngay là người đó có ý nói thờ phượng Đức Mẹ.  Theo nghĩa này, người Công giáo chỉ có ý nói cùng với Đức Mẹ cầu nguyện Chúa như chúng ta có thể cùng với Đức Mẹ  thờ phượng Chúa.

Phần đông chúng ta hiểu cầu nguyện theo nghĩa bình dân, tổng quát khi nói cầu nguyện Đức Mẹ là xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta như kinh Thánh Maria: "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, CẦU CHO CHÚNG TÔI là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen." Tôi có một người quen.  Con của anh ta muốn đi tu và anh nói tôi giới thiệu.  Tôi đặt cho cô câu hỏi của ông Michael.  Cô trả lời cầu nguyện theo nghĩa này và còn nêu lên khía cạnh mầu nhiệm "Các Thánh cùng Thông Công" đặc biệt của con cái Chúa trong một gia đình dù đang sống trên thế giới này hay đã về với Chúa

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày