63. Khi nào phôi thai thành người

07/10/2013

Trân trọng lạy Cha, (tham chiếu câu đáp cho câu hỏi khi thai được bao nhiêu ngày thì được coi là một con người... Trái Tim Đức Mẹ số tháng Ba 2002, trang 32), nếu con hiểu không sai ý nghĩa, trong phần đáp trước đã quả quyết Giáo Hội Công Giáo xác quyết vấn đề từ giây phút đầu tiên của phôi thai đó là người (human being), nhưng: các giám mục tránh không nói đó là một ngôi vị nhân loại (human person). Hiểu như câu đáp thì ai muốn tin phôi thai độ một tháng mới là người cũng đúng theo như câu đáp có phải không? Nếu thế thì nhóm phò sinh đang tranh đấu chính phủ đừng cho bán thuốc morning after cho phụ nữ, vì đó là tội phá thai giết người, chớ tranh đấu vấn đề nữa vì không phải là tội phá thai giết người phải không? Xin giải thích cho chúng con rõ. (Trần Văn Trạng, AL)

Thưa Ông Trạng,
Dù ai tin nhận sau khi thụ thai một tháng sau mới có đủ cả xác hồn, hay bất cứ niềm tin nào đi nữa, phá thai là hủy hoại một sự sống người, là giết một sự sống người (human life) nơi thai nhi.  Thai nhi là một cá thể dù phải dựa vào một cá thể khác (người mẹ) để sống.  Việc dưạ này không làm mất cá thể tính nơi thai nhi cũng như một người gìa cần phải được giúp đỡ để sống nhưng vệc giúp đỡ không làm mất cá thể tính nơi người gìa.  Hủy hoại sự sống người nơi một cá thể thì gọi là gì bây giờ nếu không phải giết người?

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày