HAPPY NEW YEAR OF 2018


62. Tại sao Chúa không làm

07/10/2013

Người đầu tiên Chúa sinh ra là Ông ADAM và Bà EVE . Sau khi họ có con cái. Chắc chắn con cái họ - dù là anh em ruột thịt - cũng phải ăn ở với nhau để có thể truyền giống. Điều này bây giờ là bị gọi là LOẠN LUÂN. Chúa là người biết hết tất cả mọi sự (dù chưa xẩy ra), làm được tất cả mọi điều, tại sao NGÀI không  tạo ra nhiều ADAM va nhiều EVE khác nhau để tránh điều loạn luân này ?

Như vậy, thế nào là căn bản, nền tảng của đạo đức trong Thiên Chúa Giáo ? (Dzũng Dakao)

Dzũng Dakao thân mến,
Ông bạn tôi hỏi câu khó trả lời quá.  Khó vì hỏi lý do tại sao không làm, tại sao Chúa không làm!  Người ta chỉ hỏi lý do tại sao làm, chứ lý do tại sao không thì trả lời mấy ngày cũng không xong một câu hỏi của ông Dzũng Dakao!

Trở lại câu hỏi đầu về vệc con cái ông Adam ăn ở mí nhau, các sách thủ bản luân lý thần học từ đời xưa đã cho câu giải đáp của vấn đề:  'ở thuở khai thiên lập địa, do sự "miễn chuẩn " minh nhiên hay mặc nhiên của Chúa, anh em được phép " ăn ở với nhau để có thể truyền giống" vì hoàn cảnh đặc biệt của thời đó.  Người ta cũng phải nại đến sự miển chuẩn tương tự khi phải giải thích chế độ đa thê được Chúa tha phép, hay việc tàn sát những kẻ bại trận như ở thành Giêricô, Josue dặn dò dân chúng,"Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính Chúa. . . .  Anh em cũng phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật trong số những gì đã biệt hiến"(Josue 6: ).  Thiên Chúa là tác gỉa sự sống và trât tự xã hội nên chẳng ai có quyền công kích quyền tối cao ấy khi trong những trường hợp đặc biệt châm chước một bó buộc này hay một bổn phận kia.

Nói đi thì thế, nhưng nói lại chúng ta hiểu thế nào những gì được tác gỉa Sáng thế ký viết?  Đâu là quan tâm của tác gỉa và đâu là ý của tác gỉa?  Phải chăng Thánh Kinh muốn cho chúng ta biết cụ thể và rành mạch về nhân loại ở buổi sơ khai?  Quan tâm của tác gỉa Sáng Thế ký không phải là nhân chủng học nhưng là thần học có tính cách thiêng liêng.  Chính tác gỉa cũng không có mặt khi sự kiện lịch sự xảy ra nhưng dùng công trình sáng tạo để xác quyết Chúa là Đấng tạo thành.  Đồng thời nói lên sự phân biệt và bổ túc giữa hai phái tính, phẩm giá của hữu thể nhân linh, tình trạng ân phúc và sa ngã cùng hậu quả của tội lỗi.

Tác gỉa đề cập đến ông Adam và bà Evà.  Nhưng nhiều người hỏi đó có phải là cá nhân đúng nghĩa hay là những nhân vật đại diện như chính tên của họ.  (Adam theo nguyên ngữ là "con người" và Evà là "mẹ các kẻ sống").  Như ngày nào ông Dzũng nổi hứng khuyên con cháu và đề ra một người kiểu mẫu và để dễ nhớ đặt tên nhân vật đó là "Nhân".  Có thể chúng ta hiểu quá điều tác gỉa Sáng Thế ký muốn nói.  Tác gỉa Sáng thế ký không biết những bận tâm của chúng ta nên không cho chúng ta dữ kiện để giải quyết.  Vấn đề câu hỏi được nêu lên là do cách hiểu đoạn Thánh Kinh.  Thủ bản Luân lý xưa đã đưa ra một lối giải đáp, chúng ta cần chờ các nhà khoa học giải quyết được vấn đề nhân chủng học, hy vọng ngày đó chúng ta đưa ra một giải đáp thỏa đáng hơn và dễ chấp nhận hơn.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày