59. Giục ảnh tượng cũ?

07/10/2013

Ảnh tượng nhà con nhiều quá!  Nhiều cái quá cũ, rất xấu nhưng không biết để đâu được.  Con có thể giục đi không? (Kim, MI)

Chị Kim thân mến, 
Chị hỏi một  câu muôn đời là rắc rối cho người đạo đức.  Chị hỏi câu ấy chứng tỏ chị con nhà có đạo sốt sắng rồi đấy! Ảnh tượng . . .  là những "phụ tích" nghĩa là chúng có thể dùng để giúp con người thêm đức tin  và trợ giúp tinh thần cầu nguyện và sùng mộ nhưng tự chúng không phải là "thánh" đâu. Tư tưởng và con người có thể là thánh  bởi vì chúng có thể dâng Chúa một tôn vinh tự do.  Vật chất có thể tôn vinh Chúa bằng sự chúng hiện diện nhưng không  có chi tự do trong chúng nên không thể gọi tự chúng là thánh.

Trừ khi ai có nhà kho chứa hàng, còn thường dân tại Âu Mỹ không thể nào có chỗ chất ảnh tượng, nến phép ... tích tụ hết năm này qua năm khác.  Khi tháo gỡ, hay xé... nghĩa là biến đổi quan trọng thì ảnh tượng đã làm phép, mất phép.  Nên khi không dùng nữa, chúng ta có thể xé, bẻ gãy hay tháo rời ra... để không ai nhận ra nữa,  rồ giục đi. Nên xé, bẻ, tháo, đập vỡ để tránh gương mù hay hiểu lầm không tốt.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày