HAPPY NEW YEAR OF 2018


56. Nghe Mục Sư Giảng Thuyết

07/10/2013

Thưa Cha vì nể một người bạn tin lành mà cùng với họ đi nghe mục sư giảng thuyết như vậy có tội không? (Dao Thien Chi)

Anh Dao Thien Chi thân mến, 
Nếu anh không có giờ học Giáo lý, nghe giảng, đọc sách báo đạo . . . mà có giờ theo người bạn đi vụ đó thì anh có tội biếng học Giáo lý. Nên có tội hay không tùy ở anh.  Còn tự việc nghe mục sư giảng thì không có tội.

Khi vì tò mò muốn biết thêm hay vì lịch sự chúng ta tham dự nghi thức, nghe giảng của các tôn giáo ngoài Công Giáo thì không có tội gì. Nhưng chúng ta chỉ được phép tham dự cách chung chung, không tham dự cách tích cực nghĩa là không được đọc sách, phụ giúp tích cực, chịu bánh thánh . . . Khỏi cần nhắc là cần cẩn phòng để học biết niềm tin của mình trước, nghĩa là, biết giáo lý căn bản của mình. Vì nếu không biết điều Giáo hội tin tưởng có thể bị lung lay, làm mất niềm tin. Trong trường hợp thiếu hiểu biết Giáo lý mà đi nghe lung tung còn có thể thêm tội "liều mình bỏ mất đức tin" nữa. Nói mấy tội cho vui thôi, chứ tôi tin tưởng một người đã cẩn thận hỏi thế này phải là người có lương tâm tốt lành. Anh cũng có thể rủ người bạn đó tham dự sinh hoạt bên Công Giáo, nhưng cần xin người bạn đó không rước lễ.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày