53. Thánh Lễ

07/10/2013

Kính cha, . . . có người hỏi con rằng: Họ dự thánh lễ thứ nhất được phần thứ hai (phụng vụ Thánh Thể) vì đến trễ, nên họ phải chờ dự thánh lễ thứ hai dự phần thứ nhất (phụng vụ Lời Chúa) cho đủ hai phần trong thánh lễ rồi họ đi về. Kính thưa cha, như vậy có trọn một thánh lễ không? hay phải dự thánh lễ thứ hai từ đầu đến cuối. Kính xin cha chỉ dạy trong mục Hỏi Để Sống Đạo để con biết thi hành cho đúng luật. Kính chào cha bình an trong Chúa và Mẹ Maria. (Một tín hữu Công Giáo)

Thưa Ông/bà,
Tôi nhớ hồi còn nhỏ đi học Giáo lý có được dạy Thánh Lễ có bốn phần. Xem lễ trọn vẹn phải đủ bốn phần. Ai thiếu phần nào phải xem bù cho đủ phần ấy.

Đó là chuyện ngày xưa, trước Công Đồng Vatican 2. Vì phần đầu và phần cuối là phần phụ nên không nên coi như một phần cho bằng một nghi thức. Do đó Thánh Lễ có "hai phần là phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, với nghi thức mở đầu và kết thúc."  Vậy nếu đến trễ chỉ kịp phần Phụng Vụ Thánh Thể, chỉ cần dự phần phụng vụ Lời Chúa ở lễ sau hay phải dự cả lễ thứ hai?

Công Đồng Vatican II trong Hiến Chế Phụng Vụ (số 56) dạy: "Thánh Lễ gồm hai phần, phần Phụng Vụ Lời Chúa và phần Phụng Vụ Thánh Thể, được liên kết chặt chẽ đến nỗi chỉ tạo thành một hành vi phụng thờ duy nhất." Trong Chỉ Dẫn Việc Tôn Thờ Mầu Nhiệm Thánh Thể ngày 25-5-1967 nhắc lại, "Các chủ chăn phải "cẩn thận dạy các tín hữu tham dự trọn vẹn Thánh Lễ" bằng cách chỉ cho họ thấy một liên kết chặt chẽ giữa phụng vụ Lời Chúa và cử hành tiệc Chúa, nhờ thế họ có thể thấy rõ tại sao hai phần lại tạo nên một hành vi tôn thờ đơn độc." Vì giáo huấn của Lời Chúa cần thiết để điều hành các bí tích nên bí tích đức tin phát sinh do Lời Chúa và nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Trong Thánh Lễ, mục đích của Phụng Vụ Lời Chúa là phát triển liên hệ gần giữa truyền giảng và lắng nghe Lời Chúa và mầu nhiệm Thánh Thể."

Nếu cả hai phần "chỉ tạo thành một hành vi phụng thờ duy nhất" và khi có giờ nên dự trọn một Thánh Lễ khác mới hợp lý. Không ai thiệt thòi gì khi hy sinh thời giờ dự lễ đâu. Ở đây, Chúa Giêsu Kitô hiện diện trót bản tính dâng mình cho Chúa Cha làm lương thực thiêng liêng cho tín hữu kết hợp với lễ tế của Ngài.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày