HAPPY NEW YEAR OF 2018


52. Phôi Thai - Linh Hồn

07/10/2013

Khi thai được bao nhiêu ngày thì được coi là một con người, và có linh hồn hay không, nếu có thì bản thân người phụ nữ mang thai mang 2 linh hồn sao? (Binh Minh)

Binh Minh thân mến,
Tại Mỹ, hiện nay cuộc bàn thảo về phôi bào (embryonic stem cell) lấy từ phôi thai (human embryo) còn đang gây cấn. Phía Công giáo xác quyết vấn đề từ giây phút đầu tiên của phôi thai đó là người  (human being) . Các giám mục tránh không nói đó là một ngôi vị nhân loại (human person). Từ giây phút đầu tiên đã là người chứ không chỉ được coi là một người mà thôi. Ngày nay hầu như tất cả các nhà giáo lý đều nghĩ rằng từ giây phút đầu tiên đó đã là con người (human person) , nghĩa là có cả linh hồn và xác. Nhưng có lẽ vì muốn tôn kính thánh Thoma, không ai muốn nói ngược với bậc thày. Thánh Thoma đã theo nguyên tắc triết Hy lạp để nghĩ rằng mọi vật đều thành bởi chất thể (matter)  và mô thức (form) . Nơi loài người chất thể là thân xác cần mô thức là linh hồn (do Chúa trực tiếp dựng nên) để thành người. Thánh Thoma nghĩ rằng để đón nhân mô thức, chất thể phải phát triển tương đối nên phải chừng một tháng sau mới có linh hồn. Các Giám mục Hoa Kỳ để khéo chơi chữ khi gọi các phôi thai làHuman Being. Trước đây các ngài chỉ nói đó là sự sống nhân loại nhưng lần mới họp các ngài đã dùng đến cụm từ Human Being với sự ủng hộ của những khám phá mới của khoa vạn vật.

Bình Minh thấy bà mẹ có thai mang hai xác thân, một của bà và một của con bà. Thân xác thai nhi không thể sống nếu không có thân xác bà, nghĩa là không thể tách biệt. Nhưng thân xác thai nhi khác biệt với thân xác bà mẹ. Cũng thế, linh hồn thai nhi không lệ thuộc bà mẹ. Bà mẹ có phạm tội thì linh hồn bà ra ô nhơ nhưng linh hồn thai nhi vẫn trong trắng như thường.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày