51. Giáo Sư Trường đại học Công Giáo

05/10/2013

Con thất học nên ít hiểu biết; con có vài điều muốn biết xin cha giải thích cho con. Con nghe nói "Trường đại học Công Giáo". Vậy những giáo sư dạy trong trường Công Giáo là người tu hành hay ngoài đời? Và muốn học trường này phải cần điều kiện gì? Có được mượn tiền chính phủ để học không? Nếu không thì học phí có cao không? Con cám ơn cha. (Không Tên)  

Thưa ông,
Các trường ông nghe nói là  "trường đại học Công Giáo"thường có một số ít giáo sư là nhà tu thôi.  Trừ khi trường đó là chủng viện, thì mới hy vọng đa số các giáo sư là nhà tu.  Điều kiện thì cũng tùy từng trường, tùy bộ môn.  Căn bản ít là hết trung học với học lực trên trung bình một chút.  Vì trường tư nên học phí thừơng cao hơn trường nhà nước đỡ đầu.  Tại Mỹ thừơng có thể mượn tiền chính phủ để học. 

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày