50. Mình Thánh trong nhà chầu

05/10/2013

Con có người bạn đi dự lớp triết thần về nói rằng sau này Hội Thánh sẽ không đặt Mình Thánh trong nhà chầu nữa, vì Chúa Giêsu sẽ không ở đó. Chúa Giêsu chỉ đến với những ai rước lễ thôi. Điều đó có đúng không cha? Nếu thật vậy thì xưa nay Hội Thánh sai lầm hết. Ai đi chầu thì cũng chỉ đến chiêm ngưỡng miếng bánh mà thôi, thưa cha? (Micae Như, AL)  

Thưa Ông Micae Như thân mến, 
Lớp triết thần ở đâu dạy thế hả ông?  Cho tôi đi học với!  Hy vọng đi học về, cha bề trên tôi không bắt tôi đi chầu nữa!  Chầu hoài, quì mỏi gối quá à.

Bây giờ nói nghiêm trang, xin ông yên tâm, cứ tin như Hội Thánh tin: Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện nơi Mình Thánh trong nhà Chầu. Chúa hứa giữ Hội Thánh khỏi sai lầm.

Tôi nghĩ ai giảng dạy lớp gì đó cũng thiện chí muốn nhấn mạnh làm sáng tỏ một khía cạnh trong một loạt bài và học trò thì ngây thơ mới nghe một loạt bài tưởng tất cả chỉ có thế.  Ông Như biết  Hội Thánh dạy chúng ta Thánh Thể là lễ hy sinh và là bữa tiệc (thánh) và là ....  Khi nghe ai đó nhấn mạnh Thánh Thể là bữa tiệc.  Mà tiệc thì phải ăn, chứ không ăn thì không còn là tiệc  và tương tự như vậy ...  Nhưng phải thêm rằng ngoài ra Thánh Thể còn là nhiều thứ khác nữa.  Trong Triết học  có nhiều thuyết mà chúng ta gọi là "DUY": duy tâm, duy lý, duy vật, ... Tâm trí và ngôn ngữ nhân loại giới hạn nên không thể diễn tả mầu nhiệm bằng một hình ảnh được.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày