HAPPY NEW YEAR OF 2018


49. Thời gian trong Thánh Kinh?

05/10/2013

Cũng trong Thánh Kinh, từ thủy tổ loài người là Ađam, Evà cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra là 28 đời người. Như vậy thì thời gian có là bao so với việc tìm kiếm chứng minh ngày nay. (Micae Như, AL)  

Thưa Ông Micae Như,
Sách Sáng thế Ký không có mục đích dạy lịch sử cho bằng dạy chúng ta Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và nguyên nhân mọi sự.  Nhiều  con số trong Thánh Kinh mang ý nghĩa tượng trưng, không nhất thiết toán học.  Nghe một chủ tiệm than, chợ búa gì vắng như chùa bà Đanh vậy, có ba người vậy thì buôn bán gì được!  "ba người" đó không nhất thiết là ba đâu! Thánh Luca liệt kê 72 đời tính từ Adam đến Chúa Giêsu (Lc 3:23-38), và Thánh Matthêu liệt kê 42 đời tính từ Abraham tới Chúa Giêsu (Mt 1:1-17), tôi chưa thấy ở đâu nói từ Adam tới Chúa Giêsu có 28 đời. Trong Thánh Kinh khi ghi chép từ Adam đến Abraham, các thánh ký đã không liệt kê đầy đủ mà chỉ ghi lại những nhân vật tiêu biểu do đó chúng ta không biết thực sự có bao nhiêu đời và cũng không rõ thời gian dài bao lâu nên không có sự trái nghịch với những tìm kiếm  khoa học ngày nay.  Tuy nhiên thời gian con người bắt đầu xuất hiện, khả năng tìm kiếm chứng minh không phải luôn dễ dàng  vì thế có cả trăm giải thích đề nghị cho mỗi di tích còn sót lại.  Khoa học còn lâu mới tiến tới chỗ hoàn hảo, chắc chắn.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày