48. Kinh Thánh có thêm bớt không?

05/10/2013

Trong Kinh Thánh người ta có thêm bớt gì vào không cơ cha? Vậy có chỗ nói "kè nào tôn kính vâng phục cha mình thì được sống lâu". Thật là con không tin được điều này, mà không tin thì có tội không cha? (Micae Như, AL)  

Thưa Ông Micae Như, 
Người Á đông mình cùng một tâm tưởng trong  câu, "Kính lão đắc thọ" (trọng kính người gìa sẽ được sống lâu).   Nói ngược lại, ai không tôn kính cha thì chết yểu!  Ngày nay mấy đứa trẻ bị phá thai là sống ngắn nhất vì cha mẹ nó không đáng tôn kính chút nào!  Tâm tưởng Á đông cũng rất mầu sắc Thánh Kinh chứ.

Ông Micae Như thân mến.  Chúng ta biết Kinh Thánh được viết nhiều ngàn năm trước đây.  Viết bằng lối văn và cách diễn tả của thời đại ấy nên không dễ hiểu chút nào cho chúng ta ngày nay  vì tâm thức và văn hoá rất khác biệt.  Chúng ta biết kiểu nói "sống lâu dài và sung túc" là kiểu nói quen thuộc để chỉ phần thưởng. Một ông thày trẻ lớn lên ở Mỹ hỏi tôi tại sao một bài báo ở Việt Nam viết đại khái là: Cứ tiếp tục thế nếu không chết thì cũng phải về Biên Hòa thôi?  Tôi phải thưa là vì ở Biên Hòa có nhà thương điên lớn nhất Việt nam. Chính ra câu đó phải nói: cứ tiếp tục thế không chết cũng điên.  Tôi nhớ có lần đến thăm một cha gìa kia,  Ngài phàn nàn nếu biết chúng tôi đến sẽ bảo mua chục cam cho chúng tôi dùng!  Một anh bạn hỏi tôi, "Cái gì vậy?  Một chục cam làm gì?"  Anh hỏi vậy vì không biết rằng ở Việt nam ngày xưa cam rất quí.  Nói chục cam là sang rồi!  Vậy thay vì nói ai tôn kính cha mẹ sẽ được phần thưởng Chúa ban, người ta nói cách thi vị và bình dân "kẻ nào tôn kính vâng phục cha mình thì được sống lâu"(Huấn Ca).  Tôn kính cha mẹ là một việc tốt, việc nhân đức.  Chắc ông tin là Chúa sẽ trọng thưởng các việc lành  phúc đức?

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày