45. Ý nghĩa hình con cá

05/10/2013

Thưa cha, con thấy người ta kiện một thành phố vì dùng hình con cá, mà họ bảo mang ý nghĩa tôn giáo, làm huy hiệu của thành phố.  Con thấy Tin Lành họ dùng nhiều, một vài nơi Công giáo cũng dùng hình con cá, đôi khi có mấy chữ ngòng ngoèo nữa.  Có phải tại Chúa làm phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi nhiều ngàn người không? (Không tên

Thưa Ông/bà,
Ông/ bà có một liên tưởng rất hay.  Chúa làm bánh và cá ra nhiều để giải thích Mình Máu Chúa, nên nhìn con cá nhớ đến Chúa là hay rồi.  Hồi bé tôi học giáo lý tôi được giải thích rằng hồi giáo hội sơ khai bị cấm đạo, chưa có nhà thờ, chưa có nhà tạm để Mình Thánh.  Các giáo hữu mang Mình Thánh về nhà cho bệnh nhân.  Để che giấu các giáo hữu để Mình Thánh trong những cái chạn có hình con cá treo giữa nhà.  Ai có đạo hiểu ngay là Mình Thánh Chúa.  Ai không có đạo tưởng như cái chạn để đồ ăn thôi.  Dần dần con cá nên như dấu chỉ Mình Thánh Chúa.  Đó là một vài lối giải thích  nhưng có thể chưa đúng lắm vì ngoài con cá đôi khi còn thấy mấy chữ ngòng ngoèo.

Chữ ngòng ngòeo đó thường là chữ  IXTYΣ.  Chữ ấy là chữ Hi lạp có nghĩa là con cá thôi.  Trong hang Toại đạo cũng thấy ghi dòng chữ này.  Năm chữ trên có lẽ là năm chữ đầu của danh hiệu Chúa Giêsu trong tiếng Hi lạp.   I(Jesus),  X(Xistos), T(Theou/ của Thiên Chúa), Y(Yios/ con), Σ(Σoter / Cứu Chúa).  Nên IXTYΣ là chữ viết tắt của: Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa Đấng Cứu Thế.  Tôi nghĩ hình con cá cũng mang cùng ý nghĩa để chỉ về Chúa Giêsu.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày