HAPPY NEW YEAR OF 2018


42. Có được thay tượng Chúa trong nhà thờ không?

05/10/2013

Kính thưa cha, Giáo xứ con tuy ít giáo dân mà địa phận đã cho lập giáo xứ, làm nhà thờ riêng cho người Việt xử dụng. Trước khi có nhà thờ, một số người đã ủng hộ tượng đầy đủ. Con thấy hầu như vào nhà thờ nào cũng có tượng Chúa Giêsu trên Thánh Giá ở giữa; tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse ở hai bên; kế đến các tượng khác. Điểm chính con muốn nói là hiện nay giáo xứ con có tượng Chúa Giêsu rồi, mà bây giờ có người ủng hộ thay tượng mới bằng xà cừ gì đó ở Việt Nam. Theo con nghĩ tượng để tôn kính chứ đâu phải để trưng bày những sự quí báu của người ta ủng hộ đâu. Bây giờ tượng cũ dự trù đem xuống hội trường. Nhưng con nghĩ hội trường đâu phải là chỗ thờ phượng, mà là chỗ hội họp, nhảy đầm, party mà treo tượng ở đấy thì không được. Con xin hỏi ý cha là có quyền thay đổi tượng tùy theo lòng giáo dân ủng hộ, muốn thay tượng lớn nhỏ, đẹp hơn có được không? và do đó đưa đến chuyện cạnh tranh, cấu xé nhau. Con là thằng cấu xé ơ ngoài chán rồi, vào nhà thờ lại thấy cấu xé. Dù không có tượng Chúa Giêsu, một cây thánh giá cũng đủ phải không cha? Nếu ủng hộ mà họ muốn khoe khoang giầu có thì lòng ủng hộ đó có nghĩa gì đâu! Xin cha giải thích, cám ơn cha.(Không Tên)

Anh Không Tên mến,
Tượng ảnh thánh dùng để tăng thêm lòng sốt sáng như lời nguyện khi làm phép ảnh tượng, "Xin Chúa  ... giúp chúng con dùng những ảnh tượng này để cầu nguyện thành tâm sốt sáng hơn."  Do đó ảnh tượng thích hợp nhất là ảnh tượng giúp anh cầu nguyện sốt sáng hơn.  Với anh thì một cây thánh gía cũng đủ sốt sáng rồi nhưng có thể với nhiều người thì ảnh tượng càng sống động, càng quí giá, càng sốt sáng.  Mỗi người một khác, chúng ta khó có thể nói thay cho mọi người được.  Theo anh nghĩ tượng để tôn kính nhưng có thể có người nghĩ tôn kính phải xứng đáng nên càng quí báu càng tôn kính!

Nếu ủng hộ để khoe khoang giầu có thì lòng ủng hộ đó có nghĩa gì đâu!  Khi đó ủng hộ chỉ là phương tiện của khoe khoang thôi.  Tự nhiên, ai cũng muốn được kính nể mà thật ra mọi người đáng được kính nể vì mọi người được dựng nên theo hình ảnh Chúa.  Khi không biết tự trọng mình là hình ảnh Chúa người ta dễ khoe khoang để được kính nể.  Khoe khoang mà có thật còn đỡ!  Có người khoe mà chẳng có gì để khoe.  Một người mới kể cho tôi câu chuyện là có một sĩ quan cấp tá nọ mới chuyển về  văn phòng.  Thấy có một binh nhì đến, ông bảo tên lính chờ chút ông trả lời xong điện thoại sẽ giúp anh ta.  Ông tá nói qua điện thoại, Dạ, thưa Trung tướng.  Đàn em sẽ làm theo ý đại ca.  Bảo đảm với Trung tướng là trong vòng một giờ, đàn em sẽ gọi và thưa với Tổng Thống về chuyện đó.... Xong điện thoại, ông tá hỏi anh lính có chuyện gì, lại vào đây?  Anh lính ngơ ngác đến kinh ngạc, lí nhí thưa với ông tá, Dạ em được trung sĩ bảo sang đây nối điện thoại!  Mỗi người tự hỏi xem khi nào là lần sau cùng tôi muốn mầu mè với người khác?

Nhưng chúng ta không nên vội cho người này người kia chỉ muốn khoe của mà ủng hộ.  Nếu họ có dù chỉ một chút ý ngay lành vì Chúa, vì ích chung chúng ta nên nhìn vào đó.  Có lẽ chúng ta cấu xé ở ngoài chán rồi, nên vào nhà thờ cũng bị thói quen đó hướng dẫn  nên dù chán cũng chưa chừa được.  Anh ạ, chúng ta muốn đổi thế giới hãy bắt đầu đổi chính mình đã.  Hãy xin Chúa cho ơn để biến đổi chính chúng ta trước.  Khi mình chưa tu thân, thì gia đình cũng chưa yên  mà cộng đoàn, giáo xứ cũng như tơ vò!

Dù hội trường đầu phải là chỗ thờ phượng, mà là chỗ hội họp, nhảy đầm, party -- tôi nghĩ thôi -- treo tượng ở đấy cũng được chứ.  Một vị hồng y nói thế này, anh có tin không?  Điều nguy hiểm nhất cho Giáo hội, chưa phải là những tên chống đạo, những tên cấm đạo, những tên bỏ đạo nhưng là những tín hữu đi lễ ngày Chúa Nhật nhưng suốt cả tuần sống như người vô đạo.  Rất cần mang Chúa vào mọi môi trường của cuộc sống.  Có Chúa đang quan sát, đang yêu thương nhìn chúng ta trong mọi sinh hoạt của người con Chúa, dù hội họp, nhảy đầm, party ... Chúa thánh hoá chúc lành cho tất cả cuộc sống của chúng ta.  Chúng ta chỉ không được phép đem Chúa ra mà phạm tội hay phạm thánh thôi.

Giáo dân chúng ta chỉ có quyền đề nghị nhưng quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của cha xứ.  Ngài dư biết  nhiệm vụ điều hành giáo xứ.  Ngài cũng biết tự nhiên người ta ai cũng muốn tượng mình dâng cúng được tôn kính nơi chung.  Ai dâng cúng cũng nên tỏ ra quảng đại, độ lượng để tùy sự xét định của cha xứ.  Vì nếu chỉ gây cấu xé nhau, thì công không thấy mà thấy tội, thấy vạ ra thôi.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày