HAPPY NEW YEAR OF 2018


33. Con riêng của chồng

05/10/2013

Kính thưa cha, con có một thắc mắc như sau: "Con riêng của chồng (người mẹ của đứa bé này là một gái điếm, nên tình nghi có thể không phải là con của người chồng này ) có thể kết hôn với người con gái của em trai của vợ mình không?" Theo con nghĩ 2 đứa con này không có dính líu gì đến họ máu và họ kết bạn cả.  Hơn nữa 2 gia đình này ở cách xa nhau từ lâu, người ở miền Trung, người ở miền Nam, nên 2 đứa không biết mặt nhau lần nào cả. (Vincent Nguyen, TX)  

"Thưa" Ông Vincent thân mến,
Chết cha người ta rồi, ông Vincent ơi!  Thời buổi này hai đứa không hề biết mặt nhau, mà ông "ép" tụi nó lấy nhau!  Sau chúng nó có gì đừng đưa thư này ra làm  chứng nha.

Hai đứa rõ ràng không liên hệ gì về họ máu rồi: hai cha mẹ đôi bên không hề có chút liên hệ máu mủ ruột thịt nào với nhau.  Còn họ kết hôn (hay hôn thuộc), nếu ghép đi ghép lại thì cũng có chút ít.  Nhưng họ kết hôn chỉ ngăn trở trực hệ, nghĩa là, người chồng không được lấy mẹ hay con riêng của vợ và ngược lại:  "Hôn thuộc theo trực hệ dù ở cấp nào cũng làm cho hôn phối vô hiệu" (Can 1092).  Ngăn trở trực hệ này cấm dù trong những liên hệ hợp pháp hay bất hợp pháp như sống chung công khai (ngăn trở công hạnh can 1093).  Giáo luật hiện nay không nói tới hôn thuộc bàng hệ, nghĩa là, không có ngăn trở hôn thuộc bàng hệ như trường hợp hai đứa mà ông Vincent đang buộc sợi xích thằng cho tụi nó.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày