HỌC, HIỂU và SỐNG THÁNH LỄ

02/10/2013

HỌC, HIỂU và SỐNG THÁNH LỄ

 

I.  PHẬN VỤ CHUNG

của Tín hữu

 

 

Phận vụ chung của người Tín hữu được ghi trong Giáo Luật, trong Sách Giáo lý, có thể tóm tắt sơ lược như sau:

1.   Các Tín hữu là những người đã được chịu Phép Thánh Tẩy, họ được liên kết với Đức Kitô, trở nên thành viên của Dân Thiên Chúa và tham dự vào chức Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Đức Kitô (GL 204).

2.   Phụng vụ thuộc về toàn thể cộng đoàn Giáo Hội, và mỗi người sẽ chu toàn việc cử hành Phụng vụ theo chức năng của mình.  Người Tín hữu khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy sẽ thi hành Chức Tư tế Phổ quát. Nhưng có một số tín hữu lãnh Bí tích Truyền chức để đại diện Đức Kitô, chủ tọa các Cử hành Phụng vụ trong tư cách là Đầu của Cộng đoàn  (CG 1188).  Vị chủ tế là dấu hữu hình nói lên thực tại vô hình là Chúa Kitô, Đầu Nhiệm Thể.

3.   Tín hữu Nam giới có thể lãnh nhận Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ qua một Lễ Nghi Phụng vụ, theo các điều kiện Giáo Hội quy định (GL 230,1).

4.   Trong Cử hành Phụng vụ, mọi Tín hữu có thể dẫn lễ, điều khiển ca hát hoặc các công việc khác theo Luật quy định  (GL 230,2).

5.   Với sự đồng ý của Bản quyền, các Thừa tác viên Đọc sách và Giúp lễ, và ngay cả một vài Tín hữu cũng được phép cử hành một số Á Bí tích (phép lành). Tuy nhiên khi người có Chức Thánh  hiện diện  thì phải nhường. 

Một số Á Bí tích và Phép lành người Tín hữu có thể cử hành, như: Nghi thức An táng cử hành ở nhà tang, nơi phần mộ; chúc lành cho gia đình, con cái, trẻ em, đôi nam nữ khi đính hôn, vợ chồng sắp sinh con, dịp sinh nhật, người đau bệnh, người gặp cảnh khốn khó,  buổi họp, trước sau bữa ăn; làm phép nhà mới, phương tiện giao thông, dụng cụ làm việc, động vật, ruộng vườn.

6.  Khi thiếu các Thừa tác viên Đọc sách và Giúp lễ, mà nhu cầu Giáo Hội đòi hỏi, thì mọi Tín hữu có thể đọc Lời Chúa, chủ tọa các buổi cầu nguyện, cử hành Bí tích Thánh Tẩy và cho Rước lễ (GL 230,3. CN 30).

7.  Các Tín hữu được mời gọi tham dự và đọc các Giờ Kinh Phụng vụ theo hoàn cảnh và theo điều kiện riêng. Có thể đọc Giờ Kinh Phụng vụ trong Cộng đoàn Giáo xứ (GK 21), trong các buổi họp qui tụ đông đảo giáo dân (GK 26),  trong gia đình (GK 27).

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày