133. Bài 1: Thiên Chúa có thật không (2)

16/12/2013

Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (2)


Anh Lý             : Thưa Cha, xin Cha hãy cắt nghĩa thêm chút nữa về sự hiện hữu của Thiên Chúa!
Cha Sơn          : Rất sung sướng. Trước hết chúng ta hãy xem chúng ta có thể nhận biết Thượng Đế qua tất cả những vật
                           sống động được sinh sản liên tục không.
                           Có lẽ anh đã từng nghe Thầy giáo nói trái đất chính là một phần nhỏ của măt trời và sau khi tách ra, trái đất
                           vẫn còn nóng như mặt trời.
Anh Lý             : Vâng, ở trường chúng tôi được dạy như thế.
Cha Sơn          : Người ta cũng nói trong sức nóng vài ngàn độ, không gì có thể sống nổi.
Anh Lý             : Vâng, Điều đó thực hiển nhiên.
Cha Sơn          : Nhưng rồi mấy ngàn năm sau, trái đất dần dần nguội lại mà vẫn không có sự sống nào trên mặt đất…  rồi hằng ngàn năm lại qua, và bây giờ anh thấy những hàng dừa xanh tươi, những chú thằn lằn chạy tung   tăng, người người đi lại. Những sinh vật này từ đâu mà tới?
Anh Lý             : Dĩ nhiên là từ những sinh vật khác.
Cha Sơn          : Quả thế, chúng ta thấy các sinh vật phát sinh do một sinh vật khác. Nhưng còn sinh vật đầu tiên thì sao?
Anh Lý             : Có lẽ như vậy, vì lúc đó chưa có gì khác ngoài vật chất thuần túy.
Cha Sơn          : Nhưng lẽ thường lại không cho chúng ta thấy rằng vật chất thuần túy không thể phát sinh gì khác ngoài vật  chất thuần túy sao? Chúng ta hãy nghe một nhà bác học lỗi lạc về vấn đề này: ông Pasteur. Ông ta đã viết   như sau: “Có người nói rằng các sinh vật xuất hiện mà không cần sự can thiệp của sinh vật khác.   Nhưng theo tôi, tôi xác tín rằng quả thực những người đó đã tự bịt mắt mình lại và từ chối không nhìn vào  sự thực.”
Anh Lý             :  Vậy nghĩa là phải có một sinh vật trước khi có sự sống trên trái đất của chúng ta.
Cha Sơn          : Đúng thế anh Lý ạ. Và sinh vật đó gọi là Thượng Đế.

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày