132. Bài 1: Thiên Chúa có thật không (3)

16/12/2013

Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (phần tiếp theo)

 
Anh Lý             :  Thưa cha, tôi thiết nghĩ rằng còn có những chứng cớ khác để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế.

Cha Sơn          :  Có chứ ! A, coi bộ anh thích rồi! này nhé… chúng ta bắt đầu bằng những sự kiện hiển nhiên. Tôi đang sống đây, nhưng tôi   biết rằng tôi sống là vì cha mẹ tôi đã sinh ra tôi. Và cha mẹ tôi lại do ông bà tôi sinh ra… và cứ tính lùi trở lại như vậy qua   biết bao thế kỷ. Thảo mộc và loài vật cũng thế.
 
Anh Lý             :  Đó chính là điều kinh nghiệm thường ngày dạy ta.

Cha Sơn          : Phải. Và trong số những sự vật hiện hữu bây giờ, không có vật nào mà không nhờ tới sự cộng tác của các vật khác.
                           Và nếu bằng cách nào đó các vật khác không cộng tác vào, thì những sự vật đang hiện hữu đây có lẽ đã không hiện hữu
                           được. Một thí dụ, chẳng hạn chúng ta nhìn thấy nhiều cây cổ thụ cao lớn kia, nhưng nếu không có mưa, chẳng bao giờ
                           chúng mọc lên được.
 
Anh Lý             :  Thưa Cha, tôi hiểu, và nếu không có cha mẹ tôi, chắc chắn cũng không có tôi.

Cha Sơn          : Đúng như thế. Sự vật trong vũ trụ này đang hiện hữu, nhưng chúng có thể đã không hiện hữu. Như thế chúng ta thấy rằng
                           lý do hiện hữu của chúng không phải chính ở nơi chúng, nhưng do một hữu thế khác. Chúng không phải là nguồn gốc sự
                           hiện hữu của mình, nhưng chúng ta nhận nguồn đó, rồi chúng lại sản xuất ra những sự vật hiện hữu khác… Chẳng hạn hạt
                           giống là từ cây mà có, và tới lượt nó lại sinh ra cây khác. Bây giờ tôi hỏi anh: “Những sự vật hiện đang có ở trên trái đất này
                           có giải nghĩa đầy đủ được nguồn gốc của hữu thể đầu tiên không?”


Anh Lý             :  Tôi nghĩ là… không thiết tưởng phải có một cái gì khác.

Cha Sơn          : Anh nghĩ đúng. Quả vậy, vũ trụ mà chúng ta biết được do kinh nghiệm, chưa phải là tất cả những gì hiện hữu. để cho rõ   hơn, anh hãy xem hệ thống ống dẫn nước trong thành phố chúng ta. Nước chảy tới nhà anh từ một ống nước. ống này lại    tiếp nhận nước từ ống khác, và vân vân… các ống đều chứa và dẫn nước, nhưng với điều kiện là phải có nước. Đằng sau hệ thong ống nước, còn phải có một cái gì không phải là ống nước, nhưng lại chứa nước. Nếu không, không có nước.

Anh Lý             :  Không ai hồ nghi điều đó… nhưng tôi vẫn chưa thấy vấn đề.

Cha Sơn          : Tôi muốn nói là đằng sau những sự vật trong vũ trụ tiếp nhận hiện hữu, phải có một hữu thể không tiếp nhận sự hiện hữu  nào cả, nhưng tự hiện hữu. Chúng ta cũng không thể giải quyết vấn đề hiện hữu bằng cách truy nguyên đến vô tận, như    vô số những ống nước kia không giải thích được tại sao có nước, thì cùng phải có một nguồn phát sinh sự hiện hữu.    Các ông nước sẽ không có lấy một giọt nước, trừ khi có một nguồn phát sinh nước chứ không phải chỉ là nơi tiếp nhận  nước. Cũng thế, các hữu thể không hiện hữu được trừ khi có một hữu thể là nguồn mà không tiếp nhận sự hiện hữu ở đâu khác.

Anh Lý             :  Nguồn phát sinh hiện hữu này cha gọi là Thượng Đế phải không?

Cha Sơn          : Phải. và từ những điều chúng ta vừa nói trên đây, chúng ta đã có thể có một vài ý tưởng vê Thượng Đế. Ngài là Đấng tự hữu. Lý do hiện hữu của Ngài là chính ở nơi Ngài chứ Ngài không tùy thuộc vào sự vật nào khác, trái lại mọi sự vật đều lệ    thuộc vào Ngài, vì Ngài là nguồn gốc của những vật đang hiện hữu. Vì là nguồn gốc của mọi sự hiện hữu, Ngài có đủ mọi sự toàn thiện mà ta có thể thấy trong những sự vật đã nhận sự hiện hữu nơi Ngài, chẳng hạn như khả năng hiểu biết và ý  chí.
 
Anh Lý             :  Chứng lý này quả là dễ hiểu. Nó giúp cho tôi thấy Thượng Đế cao cả và toàn thiện biết bao!
 
Cha Sơn          : Đó là lý do tại sao đại khoa học gia Ampère thường ngưng cuộc khảo cứu lại và tâm sự với bạn ông: “Thượng Đế cao cả biết bao! Thượng Đế cao cả biết bao…!”

Anh Lý             :  Vâng, chí lý… và thưa cha, theo tôi thì chứng lý này kết luận rõ rang và đầy đủ rồi.
 
Cha Sơn          : Phải. Nhưng còn có chứng lý khác thường được dung để cắt nghĩa rõ hơn. Tôi trình bày vắt tắt sơ qua thôi.
 
Anh Lý             :  Chứng lý đó ra sao, thưa cha?

Cha Sơn          : Anh có thể tóm tắt nó vào một câu như sau: “Ở đâu có trật tự, ở đó phải có trí khôn”… không ai từ chối cãi rằng trên thế gian này có rất nhiều trật trự phức tạp. Hãy nhìn lên vũ trụ vật chất bao la: biết bao nhiêu triệu thiên thể chuyển vận với tốc độ nhanh như tia chớp, thế mà vẫn không hề đụng nhau lộn xộn. Hãy xem thế giới sinh vật. Thể xác chúng ta chẳng hạn,    có hang triệu tế bào nhỏ xíu tạo thành các cơ quan hòa hợp với nhau một cách thần tình. 

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày