131. Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (4)

16/12/2013

Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (4)

 
Anh Lý             :  Thưa Cha, đâu đâu chúng ta cũng thấy có những sự xếp đặt lạ lùng. Nhưng trật tự của vũ trụ này không  thể do mọt sự tình cờ nào đó tạo nên sao cha?

Cha Sơn          :  Này anh Lý, ta hãy xem một ví dụ hết sức đơn sơ nhé: ai cũng nhận rằng một chiếc máy chạy ngon lành   phải do trí khôn tài giỏi phát minh và chế tạo ra. Không ai dám nói chiếc máy ấy do tình cờ mà có. Thế thì đối với trật tự phức tạp gấp bội của vũ trụ, ta phải nói sao? Lý trí ngay thẳng lại không quả quyết rằng thế giới rất
                        trật tự này đòi phải có một Hữu Thể tài trí và quyền phép vô cùng sao?
 
Anh Lý            :  Điều đó rất chí lý. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại có người cố gắng giải nghĩa trật tự của vũ trụ này   lại do một sự tình cờ hoàn toàn?
 
Cha Sơn          : Một số người, gọi là vô thần, không chấp nhận có Thượng Đế, và để giải nghĩa trật tự trong thế giới này,  họ cố gắng quả quyết trật tự đó chỉ là do tình cờ mà thôi; nhưng về sau chúng ta sẽ bàn tới vấn đề này kỹ hơn.
 
Anh Lý             :  Tôi sẵn sàng nghe Cha
 
Cha Sơn          : Thượng Đế hoàn toàn độc lập, không gì có thể hạn chế sự độc lập của Ngài được, và như thế có nghĩa là nơi thượng Đế không có giới hạn nào cả.
 
Anh Lý             :  Thưa Cha, Cha có thể giải thích rõ hơn một chút nữa không?
 
Cha Sơn          :  Chẳng hạn như sự khỏe mạnh tùy thuộc nơi anh, thì anh sẽ chọn mức độ khỏe mạnh thấp nhất hay cao nhất?
 
Anh Lý             :  Dĩ nhiên là mức độ cao nhất.
 
Cha Sơn          : Khỏi hồ nghi gì hết, và ai ai cũng làm như vậy, vì chẳng ai muốn hạn hẹp cho mình. Nhưng đối với chúng
                       ta, chúng ta cam thấy sự khỏe mạnh của chúng ta bị giới hạn vì chúng ta lệ thuộc vào nhiều nguyên nhân
                       và hoàn cảnh bên ngoài, chẳng hạn điều kiện sức khỏe của cha mẹ chúng.
 
Anh Lý           :  Bây giờ tôi mới hiểu tại sao chúng ta không thể nhìn thấy Thượng Đế, nhưng vẫn biết chắc là Ngài hiện
                        hữu.
 
Cha Sơn         :  Chúng ta hãy them một bước nữa: vì nơi Thượng Đế không có giới hạn nào, nên trí khôn Ngài cũng không   bị giới hạn. Theo kiểu nói của chúng ta thì Ngài thông minh vô cùng. Ngài biết quá khứ, hiện tại và tương lai.  Ngài biết tất cả mọi sự. Nơi Thượng Đế không có giới hạn nào. Trước sau Ngài vẫn như vậy. vì không phải lệ   thuộc ai hoặc sự gì, nên quyền phép Ngài không bị giới hạn. Ngài là Đấng toàn năng. Không gì giới hạn sự hiện diện của Ngài. Ngài hiệ diện khắp nơi… ngài vô cùng. Tóm lại, Ngài là Đấng hoàn hảo vô cùng và đáng mến vô cùng.
 
Anh Lý      :  Bây giờ tôi có được vài ý tưởng về sự toàn hảo của Thượng Đế. Tôi chưa hề nghỉ rằng chúng ta có thể  dùng lý luận mà biết về Thượng Đế được nhiều như thế.
 
Cha Sơn    : Và lý trí có thể dạy chúng ta nhiều hơn thế nữa, dĩ nhiên là phải mất nhiều thì giờ. Do đó, tôi xin đề nghị    như sau: anh hãy suy nghĩ những điều chúng ta vừa thảo luận, để xem nếu còn có gì anh chưa hiểu hoặc  nếu còn thắc mắc gì nữa, xin anh cứ viết thư gửi về cho tôi. Tôi sẵn sàng trả lời ngày.
 
Anh Lý     :  Thưa cha, đó là một ý kiến rất hay…. Xin cám ơn Cha về những sự dạy bảo đầu tiên này. Xin Cha Cha

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày