HAPPY NEW YEAR OF 2018


129. Bài 2: Bạn có linh hồn bất tử không? (2)

16/12/2013

Bài 2: Bạn có linh hồn bất tử không?

 
Anh Lý             : Thưa cha, tôi bắt đầu thấy trong tôi có một cái gì đó không phải chỉ là vật chất?

Cha Sơn          : Và cái gì đó chúng ta gọi là linh hồn. Bây giờ chúng ta hãy nghe khoa học gia người Pháp, ông Claude Bernard. Ông ta khảo sát cùng một vấn đề dưới một khía cạnh khác. Ông nói: các phân tử cấu tạo bàn tay của anh không phải là các phân tử đã cấu tạo bàn tay của anh cách đây tám năm. Điều tôi nói với anh các phân tử cấu tạo nạo não bộ. Mỗi phân tử cấu tạo não bộ của anh đã được thay đổi trong thời hạn tám năm. Tuy nhiên, chúng ta còn nhớ nhiều việc mà chúng ta đang thấy hay nghe thấy cách đây 10 hay 20 năm. Làm sao giải thích sự kiện này? Làm sao trong trí nhớ chúng ta có rất nhiều hồi tưởng sống lại dù não bộ chúng ta thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng: có một cái gì trong chúng ta không phải chỉ là vật chất, nhưng tồn tại. đó là linh hồn.
 
Anh Lý             : Đó là một kết luận hợp lý. Vật chất thay đổi không ngườiừng. Nhưng trong tôi vẫn có một cài gì không thay đổi mặc dù thân xác tôi luôn biến đổi.
 
Cha Sơn          : Phải, một cái gì bảo đảm duy nhất, hướng dẫn bảo tồn và tăng triển, cũng như tất cả mọi hành động của thân xác với mục đích lạ lùng.
 
Anh Lý             : Nhưng nếu vậy chúng ta phải nói rằng loài vật cũng có một linh hồn.
 
Cha Sơn          : Có thể nói như vậy. Nhưng đối với loài vật thì linh hồn không phải là tiếng chính xác, vì nếu dùng đúng nghĩa, linh hồn có nghĩa là thiêng liêng. Đôi khi cũng nói “nguyên lý sự sống” trong con vật. Nhưng chúng ta không  biết rõ nguyên lý sự sống đó là gì.
 
Anh Lý             : Nhưng thưa cha làm sao biết được linh hồn con người thiêng liêng, còn nguyên lý sự sống con vật lại không thiêng liêng. Có bằng chứng nào quả quyết điều đó? Tôi thường nghe nói không có sự khác biệt giữa con vật và con người, và con người chỉ là một con vật được tiến hòa nhiều nhất và chỉ có thế.
 
Cha Sơn          : Anh Lý, anh nên ý tứ, đừng phê phán theo vẻ bên ngoài. Tôi chấp nhận có mọt sự giống nhau bên ngoài về thể lý, giữa con người và một vài giống vật. Nhưng giữa con người và con vật khác biệt nhau chừng nào! Giả như anh có một con chó đang đói. Anh đặt trước mặt nó một giấy bạc 100 đô la và một miếng lạp xưởng. Con chó sẽ chọn cái nào?
 
Anh Lý             : Dĩ nhiên là miếng lạp xưởng.
 
Cha Sơn          : Chắc không? Tấm giấy bạc không đáng giá hơn sao?
 
Anh Lý             : Đáng giá hơn hay không, chắc chắn con chó sẽ chọn miếng lạp xưởng.
 
Cha Sơn          : Đùng, con chó không thể không ăn miếng lạp xưởng, vì nó luôn sống theo bản năng, không thể làm cách khác, trừ khi có người nhờ tập luyện, ép buộc nó làm cách khác. Nhưng an cho phép tôi đặt anh vào một hoàn cảnh tương tự. Anh đói và tôi đưa cho anh một tấm giấy 100 đô la và một đĩa thịt bò. Anh chọn nài nào?
 
Anh Lý             : Có lẽ tôi sẽ lấy tờ 100 đô la, có lẽ tôi sẽ chọn đĩa thịt, hoặc tôi sẽ cám ơn cha mà không lấy thứ nào cả.
 
Cha Sơn          : Anh nói đúng, anh không chắc sẽ chọn cái nào vì anh được tự do, hoặc lấy tiền hoặc chọn đĩa thịt hay không lấy thứ nào cả. Này anh Lý, đó chính là sự khác biệt giữa anh, giữa tôi và giữa con vật. Con vật không tự do trong việc lựa chọn. Còn chúng ta, chúng ta có thể tự quyết định. Nếu chúng ta chỉ là vật chất theo định luật nhất định. Ý muốn tự do của con người phải thuộc về một trật tự khác, và trật tự này phải không lệ thuộc vào vật chất. Nói cách khác, tự do của ý muốn minh chứng linh hồn con người thiêng liêng.
 
Anh Lý             :  Tôi thấy điều cha nói đó hay thật. Và tất cả những gì cha nói đó điều do kinh nghiệm thông thường cả.

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày