HAPPY NEW YEAR OF 2018


128. Bài 2: Bạn có linh hồn bất tử không? (3)

16/12/2013

Bài 2: Bạn có linh hồn bất tử không? (tt)

Cha Sơn          : Còn có một cách khác để chứng mình linh hồn thiêng liêng.
Anh Lý             : Cách nào vậy Cha?
Cha Sơn          : Trí khôn. Nếu chúng ta tự quan sát kỹ lưỡng khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy chúng ta có nhièu loại ý tưởng. Chúng ta nghĩ đến phim ảnh, xe tự động, hoa… chúng ta có một loại hình ảnh trong đầu có chúng ta. Tất cả những ý tưởng đó chúng ta gọi là những ý tưởng cụ thể: ý tưởng của những vật chất riêng biệt.
Anh Lý             : Phải, ngay nào tôi cũng có những ý tưởng như thế.
Cha Sơn          : Nhưng có những loại ý tưởng khác. Ví dụ sự xinh đẹp, sự lương thiện, liêm chính. Những ý tương này không có hình ảnh như những ý tưởng trước. Chúng trừu tượng, được tách rời khỏi những vật thể mà chúng ta chỉ định trong thực tế. Chúng không phải là những hình ảnh như những ý tưởng cụ thể. Anh thử vẽ hình ảnh của cái đẹp của tự do, lương thiện. Tôi không vẽ được, anh vẽ được không?
Anh Lý             :  Thưa cha, tôi cũng chịu luôn.
Cha Sơn          : Anh thấy trí khôn chúng ta có thể sản xuất những ý tưởng không kích thước hay hình dáng. Vậy thì chúng bất khả phân, đơn giản, không vật chất. Chúng ta tam gọi là những ý tưởng thiên liêng. Điều này không cho ta thấy rằng muốn sản xuất những ý tưởng trừu tượng và thiêng liêng như vậy cần phải có một cái gì vượt trên sức mạnh vật chất sao?
Anh Lý             :  Hình như Cha có lý.
Cha Sơn          : Có lý chứ. Những ý tưởng đơn thuần và thiêng liêng cần có một sức mạnh đơn thuần và thiêng liêng. Chúng càn một cái gì thiêng liêng để sản xuất chúng. Như thế lý luận từ ý muốn tự do và những ý tưởng trừu tượng, chúng ta sẽ hiểu trong chúng ta cần có một phần thiêng liêng, một linh hồn thiêng liêng. Đó chính là cái làm cho chúng ta khác con vật, làm cho chúng ta biết nói, biết phán đoán, biết thâu thập văn hóa, những việc mà con vật không làm được.
Anh Lý             :  Thưa cha, bây giờ tôi biết tôi có một linh hồn thiêng liêng. Nhưng cha nói linh hồn tôi bất tử.
Cha Sơn          : Tôi biết linh hồn anh không bao giờ chết. Đúng, tôi sẽ chứng minh cho anh. Này anh Lý, anh có biết chết là gì không?
Anh Lý             :  Chúng ta không biết sống là gì, làm sao mà biết đến sự chết.
Cha Sơn          : Phải, một hiền triết Trung Hoa, cũng nói vậy (Khổng Phu Tử: Luận ngã 11, 11 tức thiên Tiên Tấn). Nhưng khi nói thế ông có một mục đích khác. Thực ra chúng ta có thể hiểu được điều đó. Chúng ta hãy nhìn cách cụ thể trong con người. Khi chết xác con người cứng đờ và lạnh, sẽ tan rữa và phân hóa. Tại sao? Vì linh hồn làm cho thân xác sống động đã rời bỏ thân xác. Chúng ta nói chết là linh hồn lìa khỏi thân xác. Nhưng lúc bấy giờ linh hồn sẽ ra sao?
Anh Lý             :  Đó là vấn đề.
Cha Sơn          : Vâng đúng thế, Chúng ta vừa nói linh hồn đơn thuần và không bị phân chia. Vì thế linh hồn không có thành phần, cũng không thể phân hóa. Linh hồn là một cái gì thiêng liêng không lệ thuộc và vật chất. Linh hồn có hành động suy nghĩ và ý muốn riêng. Chính vì thế linh hồn không cần chấm dứt sự sống chỉ vì nó lìa bỏ thân xác. Linh hồn có khả năng bất diệt.
Anh Lý             :  Thế là tôi sống mãi? Nhiều người ngày nay không chấp nhận, nhưng cá nhân tôi, tôi rất khó chấp nhận hễ chết là tất cả đều chấm dứt.
Cha Sơn          : Phải, có nhiều người do lý luận sai lầm tin rằng không thể nào đời sống vẫn tiếp tục sau khi thân xác chết… Có kẻ cố gắng nhắm mắt trước sự thật vì sợ đời sống vĩnh cửu của họ sẽ không được hạnh phúc. Nhưng tận trong thâm tâm của họ, cũng như chúng ta, họ đều có một khát vọng đi ngược lại với ý tưởng về một sự tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả chúng ta, tự bản tính, đều khao khát mãnh liệt một hạnh phúc không giới hạn, phải vậy không, anh Lý?
Anh Lý             :  Nếu suy xét kỹ, tôi thấy rằng đó là điều chắc chắn.
Cha Sơn          :  Nhưng bây giờ anh có hoàn toàn hạnh phúc không?
Anh Lý             :  Tôi cố gắng cho được hạnh phúc, nhưng gần như mỗi ngày đều có một cái gì không được tốt đẹp.
Cha Sơn          : Kinh nghiệm cho biết ngay trong lúc chúng ta hạnh phúc thì sự khát khao đó không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn trong đời sống chúng ta. Không ai hoàn toàn hạnh phúc trên trần gian. Ông Goethe nhà thi sĩ trứ danh dù có vẻ thành công trong đời sống, trước khi chết ông ta nói trong đời sống lâu dài của ông, ông chưa được tám ngày thật hạnh phúc. Nhưng dù vậy, anh Lý, Thượng Đế đặt để trong bản tính chúng ta bản năng đó hay đúng hơn khát vọng đó. Tất cả các bản năng khác đều hành động đúng mức và được thỏa mãn. Phải chăng Thượng Đế thiếu khôn ngoan và không tốt khi ban cho ta một khát vọng mà không được thỏa mãn ở ngày trần gian này”
Anh Lý             :  Có lẽ như thế.
Cha Sơn          : Vì không được thỏa mãn hoàn toàn ở đời sống này, nên phải có sự thỏa mãn ở một nơi khác. Nói cách khác, linh hồn phải sống sau khi thân xác chết. Linh hồn bất tử.
Anh Lý             :  Thạt sự bản tính nhân loại ao ước được bất tử và lý trí con người minh chứng điều đó. Tôi nghĩ rằng những ai chưa có thành kiến đều phải chấp nhận có một linh hồn bất tử
Cha Sơn          : Được, hôm nay như thế là đủ.

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày