HAPPY NEW YEAR OF 2018


126. Bài 3: Bạn có phải sống đạo không? (2)

16/12/2013

 

Bài 3: Bạn có phải sống đạo không?
 
Anh Lý             :  Ý nghĩa tôn giáo là như thế nào? Như cha nói chấp nhận tôn giáo là việc chính đáng và hợp lý.
 
Cha Sơn          : Đúng vậy, có lẽ không có gì rõ ràng và dễ hiểu cho bằng chân lý phổ cập trong hai câu này: mỗi người phải nhận lãnh cái gì họ có quyền, hay là công bình phải được thực thi. Thế thì trả lời cho Thượng đế cái Ngài có quyền không phải hợp lý hay sao? Chúng ta mắc nợ Thượng Đế nhiều sự: Trước tiên là nhận biết uy quyền của Ngfi và chúng ta lệ thuộc vào Ngài. Ngài phải được vinh dự, tôn vinh và vâng phục Ngài như một kẻ bề trên. Đó là những hành động tôn giáo. Hơn nữa, lý trí cũng b ảo chúng ta biết: công lý đòi buộc mọi người phải có tôn giáo. Cũng nên biết rằng chúng ta không mang lại cho Thượng Đế một đặc ân nào, khi chúng ta nhìn biết Ngài và thi hành những bổn phận chúng ta đối với Ngài, chúng ta chỉ làm một việc mà người ta chờ đợi và đòi hỏi nơi một tạo vật có lý trí và biết ơn.
 
Anh Lý             :  Tôi chưa bao giờ nhìn khía cạnh công bình trong vấn đề tôn giáo.
 
Cha Sơn          : Tuy nhiên đó là căn bản. Nó chứng tỏ rằng mọi người, bất cứ họ là ai đều có bổn phận chấp nhận tôn giáo. Cách đây vài năm có người nói với tôi: Tôi tin có Thượng Đế, nhưng tôi không theo tôn giáo nào cả. Tôi là người lương thiện. Tôi trả nợ và tiếp đón mọi người như tôi muốn được tiếp đón. Tôi tưởng rằng như thế là đủ. Anh Lý, anh trả lời thế nào?
 
Anh Lý             :  Tôi sẽ nói. Xin lỗi ông, nhưng hình như ông chưa phải là con người lương thiện hoàn toàn.
 
Cha Sơn          : Và nếu ông hỏi anh lý do.
 
Anh Lý             :  Vì ông ta không lương thiện với Chúa. Ông không đối xử với Chúa như Chúa đáng được đối xử. Ông ta đã nhận lãnh nơi Chúa tất cả con người ông, tất cả những gì ông có, nhưng ông không trả lại cho Chúa cái Ngài có quyền hưởng.
 
Cha Sơn          : Tuyệt! Ông không nhận biết Chúa, tôn kính và chúc tụng Ngài như Ngài có quyền. Ông khinh dể và làm sỉ nhục Ngài, và ông không lương thiện đối với chính ông… làm sao có thể gọi ông là người lương thiện?
 
Anh Lý             :  Ông quên ăn ở lương thiện với người mà ông mắc nợ nhiều nhất.
 
Cha Sơn          : Anh trả lời rất ý nghĩa. Nhưng tôi muốn trình bày cho anh một khía cạnh khác buộc phải chấp nhận tôn giáo.
Anh nhớ rằng Thượng Đế toàn thiện. Ngài trọn lành và quá tốt khi ban hco chúng ta sự sống. Ngài đáng yêu mến. Ngài yêu chính Ngài, như thế làm sao Ngài lại không yêu mọi tạo vật Ngài tạo thành, khi Ngài nhìn trong tạo vật, nhất là nơi con người, hình ảnh chính sự toàn thiện của Ngài.
 
Anh Lý             :  Đó chính là lý do tại sao cha mẹ yêu con cái: Cha mẹ nhìn thấy chính mình trong con cái.
 
Cha Sơn          : Đúng thế, Nhưng anh hãy chú ý nghe điều tôi muốn nói với anh nhé. Lý trí bảo chúng ta biết công bình cần được thực thi. Cũng vậy, sự thi ân cần phải được đáp ơn. Ai là người đáng đươcj chúng ta tri ân cho bằng Thượng Đế, Đấng đã ban cho chúng ta ơn quí giá đời sống.
 
Anh Lý             :  Dĩ nhiên Thượng Đế là vị đại ân nhân.
 
Cha Sơn          : Vô ơn là bất công. Có lẽ không có bất công nào dễ cảm thấy cho bằng vô ơn. Nếu con người cảm thấy sự vô ơn một cách thấm thía, thì thử hỏi chúng ta phải nói thế nào khi con người vô ơn đời sống Chúa, Đấng vì lòng tốt đã ban cho chúng ta mọi sự? Phủ nhận lòng tốt của Thượng Đế, không phải là một hành động bất lịch sự và bất công sao?
 
Anh Lý             :  Điều đó dĩ nhiên, lý trí đòi hỏi, do lòng biết ơn chúng ta phải nhìn nhận sự tốt lành của Thượng Đế qua các hành động tôn giáo.
 
Cha Sơn          : Phải, ví dụ như sự tôn thờ, cám ơn và thương yêu. Do đó, chúng ta được thêm một bằng chứng buộc phải chấp nhận và sống đạo. Chính vì thế anh thấy tôn giáo, tự do chấp nhận Thượng Đế, không xây dựng trên tình cảm. Đó là một đòi hỏi của lý trí, mà nền tảng là sự công bình và tri ân.
 
Anh Lý             :  Tôi muốn chấp nhận tôn giáo, vì phục lý đó. Và không ai suy nghĩ chính xác lại có thể không chấp nhận tôn giáo. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi về tôn giáo tôi muôn hỏi cha. Nếu cha vui lòng, tôi….
 
Cha Sơn          :  Tiếp tục đi, tôi sẽ súng sướng trả lời…

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày