HAPPY NEW YEAR OF 2018


124.Bạn tìm kiếm tôn giáo đích thực? (1)

16/12/2013

 

Bạn tìm kiếm tôn giáo đích thực? (1)
 
Cha Sơn          :  Anh Lý ơi, anh còn nhớ hôm nay chúng ta bàn về vấn đề gì không?
 
Anh Lý             :  Dạ… cha đang nói với tôi về việc tìm kiếm tôn giáo đích thực.
 
Cha Sơn          : À, phải rồi. Nhưng trước hết chúng ta nên kết thúc câu chuyện bữa trước nhé… lý trí chúng ta biết rằng Thiên Chúa và con người có liên quan với nhau, ngoài sự công bình và lòng tri ân phải có: con người còn có bổn phận phải giữ đạo để tôn thờ Thiên Chúa… Nhưng tôi muốn hỏi ảnh điều này: người ta có thể giữ đạo theo đường lối và sở thích riêng của mình không?
 
Anh Lý             :  Thưa cha, tôi cũng nghĩ thế, vì tôi thường nghe người ta bảo: đạo nào cũng tốt cả và việc theo một đạo nào đó không quan hệ lắm.
 
Cha Sơn          : Anh nghĩ rằng câu nói ấy áp dụng cho ca anh nữa sao?
 
Anh Lý             :  Thưa cha, tôi đùa đấy.
 
Cha Sơn          : Được rồi, chúng ta thử cùng suy nghĩ… Thật sự, có nhiều tôn giáo khác nhau, và trong nhiều tôn giáo ta nhận thấy những điều tốt. Nhưng phải chăng mọi tôn giáo đều tốt như nhau cả? Nhất là, hỏi rằng Thiên Chúa có chấp nhận một tín ngưỡng với những tín điều và phụng tự phản lại lý trí không?
 
Anh Lý             :  Tôi nghĩ điều này khó có thể chấp nhận được.
 
Cha Sơn          : Ta thử lấy ví dụ việc thờ ngiẫu tượng; người ta tôn thờ các ngẫu tượng hoặc một vài tạo vật như mặt trời, mặt trăng, hoặc núi non chẳng hạn… Có người lại coi chúng như thần linh hoặc có quyền lực ma quái… Anh có nhận ra sự khác biệt giữa việc thờ ngẫu tương này và đạo giáo đích thực không?
 
Anh Lý             :  Cha muốn nói rằng thờ ngẫu tương là tôn sùng tạo vật, còn đạo giáo đích thực là thờ phượng Thiên Chúa phải không?
 
Cha Sơn          : Anh nói phải… Nhưng tôi muốn hỏi: “Thiên Chúa có chấp nhận việc phụng thờ ngẫu tượng không?”
 
Anh Lý             :  Thưa cha, hẳn là không, vì việc này phản lại lý trí.
 
Cha Sơn          :  Đúng thế, thật là phản lý trí khi chúng ta tôn vinh và sùng bài một tạo vật, vì chỉ mình Thiên Chúa xứng đáng lòng tôn sùng ấy thôi. Ngài là Đấng Tạo hóa và nguyên lý mọi sự. Chỉ mình Ngài đáng được ta sùng bái tôn thờ.
 
Anh Lý             :  Thế thì việc thờ ngẫu tượng không thể gọi là “tốt” được!
 
Cha Sơn          : Phải, một điều rất hợp lý trí con người là một mình Thiên Chúa đáng được thờ phượng và chỉ mình Ngài được tôn kính trong đường lối ngay chính thôi. Là Đấng Tạo hóa và cũng là Thượng Đế của chúng ta, Ngài có quyền được tôn thờ theo đường lối Ngài muốn chứ không theo cách thức riêng của chúng ta. Cũng giống như chủ nhân có quyền điều khiển công việc theo dự án chính đáng của mình. Vì Thượng Đế là Đấng toàn năng và nguồn mạch mọi chân lý, Ngài không thể chấp nhận bất cứ tà giáo nào… mà chỉ chấp nhận đạo giáo đích thực thôi. Do đó, anh nên hiểu rằng không phải tôn giáo nào cũng đều tốt cả. Những tà giáo phải bị gạt bro và mọi người phải theo đạo giáo đích thực duy nhất.
 
Anh Lý             :  Tôi đồng ý với cha rằng đạo giáo chân thực ấy là con đường duy nhất để làm vừa lòng Thượng Đế và để thờ phượng tôn vinh mình Ngài thôi. Nhưng vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để tìm ra đạo giáo ấy.
 
Cha Sơn          : Dường như anh đang nóng lòng tìm tòi lắm thì phải. Được rồi, chúng ta sẽ đi một lượt vòng quanh thế giới, và xuyên qua lịch sử để phân tích những tôn giáo khác nhau…
 
Anh Lý             :  Thật là một cuộc “du ngoạn” kỳ thú.
 
Cha Sơn          : Công việc khá phức tạp đấy nhé: ta có thể rao qua Ấn độ,  Trung hoa, rồi đến các bộ lạc Phi Châu… Hoặc ta có thể nhìn vào dân thành Carthage từ thuở xa xưa, hay một vài bộ lạc Papua ngay nay cũng thế, họ tin rằng sinh đứa con trai đầu lòng, thì phải giết nó để cúng tế… ngày nay, cất đi một mạng sống vô tội là điều tự nó đã bất công mà không gì có thẻ biện minh ngườiổi. Anh đồng ý chứ? Dầu vậy, cũn đã có nhiều bộ lạc tôn thờ Đấng tối cao theo cách thức mà họ cho rằng hợp lý. Nhưng nếu chúng ta  tỉ mỉ phân tích những tôn giáo khác nhau ấy, ta sẽ nghiệm thấy rằng, khi con người bị bỏ mặc theo lý trí nhân loại để khám khá một vài chân lý hay việc phượng tự tôn giáo, con người thường luôn bị lầm lạc về Thượng Đế và mối liên hệ giữa Thượng Đế và con người. Ngay cả những nhà hiền triết lừng danh cũng vậy, chẳng hạn như triết gia Hy Lạp Aristote cũng đã có những quan niệm sai lạc về bổn phận tôn giáo của con người.
 
Anh Lý             :  Thế thì Thượng Đế đã không tạo dựng nên con người đủ thông minh để có thể tìm ra chính đạo mà thờ phượng Ngài sao?
 
Cha Sơn          : Có chứ! Cứ sự thường thì đáng lẽ có nhiều cái phải làm mà hiện nay lại không làm được. Một cầu thủ quần vợt có thể chơi cú nào cũng tuyệt hảo, nhưng không phải lúc nào cũng được thế. Điều đó trong thực tế hầu như không thể nào có được.
 
Anh Lý             :  Nhưng tìm kiếm đạo giáo đích thực quan trọng hơn chơi quần vợt giởi nhiều chứ. Cha sẽ giái thích thế nào trong vấn đề hệ trọng vào bậc nhất này khi trí tuệ con người phải trải qua một khó khăn chừng ấy?
 
Cha Sơn          : Tôi có thể trả lời rằng trí khôn giới hạn của chúng ta chỉ hiểu biết được Thượng Đế vô biên cách mập mờ. Nhưng sự kiện còn có thể giải thích cách khác nữa là một vài điều đã xảy ra làm con người khó mà suy nghĩ về Thượng Đế cách sáng suốt được. Đó là sự kiện nguyên tổ gây nên tội tổ tông, mà chúng ta sẽ bàn đến sau và có thể được giải thcíh như một mầu nhiệm.
 
Anh Lý             :  Thế cha có ý nói rằng khi dùng lý trí, con người không thể khám khá một vài chân lý và bổn phận của đạo giáo đích thực?
 
Cha Sơn          : Phải, hầu như không thể được và nhiều tôn giáo do loài người chủ trương đã gây tại hại, và sau đó đã sụp đổ.
 
Anh Lý             :  Mà nếu thế thì chúng ta đã đi vào chỗ bí không lối thoát! Thôi, nhọc công tìm kiếm làm chi ngườiếu không có đạo thật.
 
Cha Sơn          : Ta có nên dừng lại không? Thượng Đế không tỏ mình ra được ngườiếu Ngài muốn sao? Hoặc Ngài không dạy chúng ta cách thờ phượng Ngài sao?
 
Anh Lý             :  Nhưng làm cách nào Ngài có thể thực hiện điều đó được vì có bao giờ Ngài nói chuyện với loài người đâu?

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày