123-Bạn tìm kiếm tôn giáo đích thực? (2)

16/12/2013

Bạn tìm kiếm tôn giáo đích thực? (2)

 
Anh Lý             :  Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể thực hiện điều Ngài muốn được vì có bao giờ Ngài nói chuyện với loài người đâu?
 
Cha Sơn          : Có người cho rằng điều ấy không thể xảy ra được, nhưng chỉ cần suy xét một chút, ta sẽ nhận ra rằng Thượng Đế có thể truyền thông một vài chân lý cho loài người…Thượng Đế đã tạo dựng nên con người để họ có thể thông truyền và bày tỏ cho nhau một chân lý nào đó qua câu chuyện hằng ngày của họ. Thượng Đế lại không thể dùng quyền lực Ngài mà thông ban những chân lý về Ngài cho con người sao?
 
Anh Lý                :  Tôi thiết tưởng được lắm chứ!
 
Cha Sơn         : Phải rồi, Ngài làm được, và như thế thì rất có lý khi chấp nhận là có “mặc khải” và mặc khải nghĩa là Thượng Đế thông truyền các chân lý cho loài người.
 
Anh Lý             :  Vậy thật sự Thượng Đế đã thông tri cho người ta biết những điều liên quan đến tôn giáo à?
 
Cha Sơn          : Riêng anh, anh nghĩ sao?
 
Anh Lý             :  Phải, tôi nói thế, và cũng nên nhớ rằng thờ phượng Thượng Đế theo như Ngài muốn là bổn phận của chúng ta. Cho nên chúng ta quả quyết rằng cần có một sự mặc khải chắc chắn. Vì Thượng Đế quá rõ sự yếu đuối của chúng ta trong việc tìm kiếm chân lý. Hơn nữa, Ngài luôn nhân từ và tốt lành, nên chúng ta hoàn toàn có lý khi trông đợi Thượng Đế sẽ truyền cho con người biết những điều mà tự sức chúng ta chỉ biết cách mù mờ.
 
Anh Lý             :  Tôi đồng ý rằng chúng ta có thể trông đợi ở sự mặc khải… Nhưng thắc mắc của tôi chưa được giải đáp hoàn toàn; đó là “Thượng Đế có thật sự mặc khải cho con người không?”
 
Cha Sơn          :  Nhiều tôn giáo tự phụ là đã được lập căn bản nơi sự mặc khải thần linh. Nhưng thượng Đế đã muốn làm sáng tỏ rằng Ngài chỉ muốn được phượng thờ theo đường lối Ngài truyền dạy qua Đức Giêsu Kitô.
 
Anh Lý             : Thế Cha chủ trương rằng sự mặc khải do Đức Giêsu Kitô đem lại cho chúng ta chứa đựng đáo giáo đích thực?
 
Cha Sơn          : Phải. Chính Đức Giêsu Kitô tuyên xưng Ngài được Thượng Đế sai đến để mặc khải cho chúng ta. Hơn nữa, Thượng Đế đã làm cho mọi người đều có thể nhận ra chính Đức Giêsu Kitô là người đã đem Tin mừng mặc khải đến. Do đó, Ngài đã thực hiện một vài dấu chứng… Anh Lý ơi, anh có thể đoán được những dấu chứng ấy không?
 
Anh Lý             : Cha hỏi khó quá!... Nhưng được, tôi nghĩ rằng trong những dấu chứng do Đức Giêsu Kitô mặc khải, không có điều gì phản lại với những kết luận chính xác của lý trí cả.
 
Cha Sơn          : Anh  trả lời thật tuyệt! Nhưng chỉ điều đó mà thôi đã đủ chưa, bởi vì không hẳn là bất cứ học thuyết nào hợp với lý trí cũng đều do Thượng Đế mặc khải cả. Này, anh nghe đây nhé: xuyên qua cuộc đời này và những lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô, có những dấu hiệu chắc chắn và hiển nhiên chứng tỏ Thượng Đế đã dùng quyền năng Ngài cách nhãn tiền…
 
Anh Lý             : Xin Cha cho vài ví dụ!
 
Cha Sơn          : Đó là những phép lạ: những dấu hiệu thiết thực nhất. Chúng ta giống như một ấn ký, nếu ta có thể nói thế, mà Thượng Đế dùng để chứng minh rằng sự mặc khải của Đức Giêsu Kitô tự Ngài mà đến.
 
Anh Lý             : Thưa Cha, Cha nói sao? Phép lạ ạ?
 
Cha Sơn          : Phải, có những dấu lạ vượt ra ngoài khả năng tự nhiên, và chỉ có thể được thực hiện do Thượng Đế là Đấng đã thiết lập những khả năng ấy. Và khi những dấu lạ đó xảy ra do chính Thượng Đế hay một thừa tác viên nhân loại của Ngài, chúng trở nên bằng chứng chắc chắn không thể hồ nghi được, để bảo đảm cho Ngài và cho lời giảng dạy, dường như chính Ngài đã… nhưng anh quá hồ nghi về điều tôi đang nói…
 
Anh Lý             : Thưa Cha, đúng thế, vì cha đang nói tới phép lạ. Nhiều người khi nghe nói đến phép lạ thì cười nhạo và cả tôi cũng thế có lẽ tôi đã không hiểu thật sự nó có nghĩa là… Cha có thể giải thích sơ qua phép lạ là gì được không? Tôi sẽ cố gắng chăm chú theo dõi…
 
Cha Sơn          : Ta hãy bắt đầu bằng một vài ví dụ cụ thể như khi một người chết thật đã sống lại, người phong cùi đươc chữa lành cách đột ngột hay một người bước đi trên sông hồ, rồi sau đó hãy bàn đến phép lạ.
 
Anh Lý             : Những điều cha vừa kể thật là những việc lạ lùng…

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày