113. Mắc Tội Trọng Mà Chịu Lễ!

07/10/2013

Lâu nay con có 1 thắc mắc, hôm nay con mạo muội viết thư này mong cha giải thích để cho con yên tâm giữ đúng luật Giáo Hội dạy. Thưa cha, trong Thánh lễ đến phần giáo dân chịu Mình Thánh Chúa. Trong lúc con cũng lên xếp hàng như mọi người để rước lễ, nhưng con chợt nhớ ra con mới mắc 2 tội trọng, con không xứng đáng rước Chúa vào lòng con trong lúc này.

Thưa cha, trong trường hợp này nếu con tách khỏi hàng đi xuống con sợ mọi người nhìn con và nghĩ thế này thế nọ con cảm thấy xấu hổ.

Nếu con không đi xuống cứ tiếp tục lên rước lễ (chỉ vì sợ xấu hổ với mọi người) và sau Thánh lễ con sẽ xưng tội. Thưa cha con có được phép làm điều này không? Con mong cha chỉ dạy. Con cám ơn cha. (TNK)

Đáp: Ông TNK thân mến,
Theo sát chữ ông viết, " chỉ vì sợ xấu hổ với mọi người" thì không được. Tuy nhiên tôi hiểu là ông đủ các điều khác: như có ý ngay lành (vì mến Chúa chứ không vì thói quen, không vì khoe khoang muốn tỏ ra đạo đức ...) và giữ chay đủ một giờ. Ông muốn hỏi là khi thiếu điều kiện đầu tiên như Giáo Luật điều 916 qui định:

"Ai ý thức mình phạm tội nặng và chưa xưng tội trước thì không được làm lễ và không được rước lễ, trừ khi có lý do quan trọng và không có dịp tiện đi xưng tội. Trong trường hợp này, họ phải tâm niệm về bổn phận thống hối trọn vẹn, bao gồm lòng dốc quyết đi xưng tội sớm ngần nào có thể."

Như thế, ông đã giữ chay và đã xếp hàng lên rước Chúa vì mến yêu Chúa. Nhưng bất chợt ông ý thức mình phạm tội nặng và giờ đây đã lỡ xếp hàng không còn dịp xưng tội và nếu ông tách hàng đi xuống thì sẽ xấu hổ. Điều đó có thể hiểu là lý do quan trọng. Ông quyết chí xưng tội sau thánh lễ là tốt nhưng quan trọng là thống hối trọn vẹn mà chúng ta quen gọi là ăn năn tội cách trọn: gớm ghét tội lỗi vì phạm đến Chúa đáng mến vô cùng và quyết xin Chúa thứ tha qua bí tích hòa giải ngay sau thánh lễ. (TTDM-11/05)

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày