110. Dân nào giết Chúa Giêsu?

07/10/2013

Thưa Cha, dân nào giết Chúa Giêsu? Con nghe mấy người khách nói chuyện: Một người nói dân Do Thái giết Chúa. Trong khi có mấy người đạo Do Thái ở đó, họ nói là người "Roman Catholic" giết. Xin cha giải thích dùm con. (T. Hoàng)

Đáp: Chèng đéc ơi! Ai nói thì ông hỏi họ có ý nói gì, chứ sao tôi biết ý họ mà giải thích dùm ông đây! Mấy người khách đó nói bằng ngôn ngữ gì, tiếng Việt như ông viết cho tôi hay ngôn ngữ gì khác! Tôi sợ ông hiểu sai ý họ! Nếu thấy gì không rõ ràng chúng ta cứ việc yêu cầu đương sự nói lại cho rành mạch. Như thế mới là nói chuyện, là đối thoại chứ! Có lẽ "trong lúc đó có mấy người đạo Do Thái ở đó, họ nói là" người Rôma giết, chứ không phải "Roman Catholic" như ông nghe vì "Roman Catholic" (người Công Giáo Rôma) khi đó đã có đâu mà nói đến.

Lịch sử nói một số người Do Thái và một số thuộc người Rôma đã góp tay trong vụ đó. Nhưng trong nghĩa thiêng liêng, tất cả mọi người có tội, cả tôi cả ông, đã góp tay trong vụ giết người này. Cuốn phim "Pasion of the Christ" cố gắng làm sáng tỏ việc này nhưng chưa thành công lắm.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày