108. Tại sao các linh mục, tu sĩ Công Giáo không ăn chay trường?

07/10/2013

Thưa cha,

Sau khi đọc mục "Hỏi Để Sống Đạo" của cha, tôi thật sự kính trọng về sự uyên thâm của cha về đạo. Rất tiếc, tôi lại là một tín đồ Phật Giáo, nên nhiều điều tôi cũng không rõ lắm.  Sau đây xin cha vui lòng giải thích một số điều tôi chưa hiểu: Tại sao các cha trong nhà thờ không ăn chay trường? (Một Phật tử)  

Anh thân mến, 
Cám ơn anh đã dành cho tôi những lời khen.  Tôi không dám nhận đâu, vì cũng chỉ dựa vào đạo giáo mình để thưa lại với người hỏi thôi.

Tôi hơi ngỡ ngàng khi đọc câu hỏi của anh: Anh là Phật tử, sao anh lại đặt nặng vấn đề "chay trường"?  Anh là Phật tử, chắc anh đọc qua chuyện đời Phật Tổ.  Khi đi tầm đạo, đức Phật đã theo đúng truyền thống tu luyện của Ấn giáo: sống khắc khổ, nhịn ăn uống đến độ ốm nheo ốm nhóc mà không sao đắc đạo được.  Ngày kia Ngài phản tỉnh và nhận chén cơm của một thiện nữ kính tặng.  Đúng lúc ăn uống như thế, Ngài giác ngộ dưới cây mà nay gọi là bồ đề.  Nếu anh đặt quá nặng vấn đề chay trường, tôi sợ anh chưa học được cái phản tỉnh của đức Thích Ca.

Trước hết, xin xác nhận với anh là tu hành bên Kitô giáo cũng coi trọng "chay trường" lắm, tuy ý nghĩa và kiểu cách có khác nhau.  Khi tiếp xúc với Phật Giáo, nhiều bậc tu trì Kitô giáo cũng học hỏi được nhiều điều hay của cách tu luyện Phật Giáo. Anh thừa biết Phật giáo tu luyện để diệt dục, còn Công giáo tu luyện để hướng dục.  Chỉ điểm này thôi cũng đòi nhiều cái phải khác nhau rồi. Tu luyện Phật giáo anh cần tự giác ngộ, giải thoát duyên nợ để rồi cứu độ chúng sinh.  Tu luyện Kitô giáo là qui hướng tất cả mến Chúa yêu người. Tu luyện Kitô giáo là để Chúa sống trong mình như thánh Phaolô tuyên xưng, "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi."  Tôi cần phải để Chúa sống động và chi phối tôi để tôi có thể đem Chúa đến mọi người.

Ngoài ra, anh có một so sánh không đúng lắm khi so các cha với nhà sư.  Các cha là người lãnh đạo tinh thần.  Các vị cần sức khỏe để phục vụ, hướng dẫn.  Như tôi hiểu chỉ gần đây mới xuất hiện chiều hướng nhập thế trong truyền thống Phật giáo.  Có thể hiểu biết về Phật Giáo của chúng ta còn giới hạn.  Anh chỉ nói về các nhà sư ở chùa chỗ anh ở thôi.  Nói về các nhà sư ở các chùa khác, như Nhật chẳng hạn. sẽ không giống như anh nói.  Ngoài ra, trong quan điểm đi tu để diệt dục, anh sẽ nhìn những người có gia đình, có vợ con như trong vòng duyên nợ "mịt mùng trăm năm đầy tội." Một "ông cha" không vợ con không phải vì có vợ con là xoàng, là xấu.  Độc thân Kitô giáo diễn tả mầu nhiệm tình yêu viên mãn quá lớn lao của nước trời.  Kitô giáo không nhìn hôn nhân như mối duyên nợ.  Hôn nhân Kitô giáo diễn tả phần nào tình yêu thương Thượng Đế dành cho con người. 

Thật ra, chúng tôi cũng rất trân quí kinh nghiệm tu trì bên Phật giáo.  Con người là một mầu nhiệm, và kinh nghiệm tu trì Phật giáo đã soi sáng nhiều bí ẩn nơi con người.  Bên chúng tôi cũng có những nơi tu trì với nhiều khắc khổ, nghiêm ngặt.  Đôi khi được gọi là các vị khổ tu.  Chay của bên Phật giáo chỉ là đồ ăn lạt, nhưng chay bên chúng tôi là nhịn đói luôn.  Tu viện thánh Catherine trên núi có tường vây chung quanh.  Chỉ có một cái thang bác qua tường dành cho thày đi chợ trèo ra ngoài đi mua đồ.  Không một bà nào được phép vào tu viện, mà ngay cả các con vật cái cũng không được đem vô.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày