102. Dự Lễ Chúa Nhật tại nhà riêng có được không?

07/10/2013

Thưa cha, con có quen người bạn, và em người đó làm linh mục. Cứ đầu tháng vào ngày Chúa Nhật được mời tới nhà đọc kinh và sau đó là thánh lễ. Vậy con muốn biết là thánh lễ đó có thay cho ngày Chúa Nhật được không? (Thanh Nhã)

(Ông, Bà, Anh, Chị) Thanh Nhã thân mến, 
Để trả lời vấn nạn này, xin được trưng dẫn Sách Giáo Lý Công Giáo: "Điều răn của Giáo Hội xác định và nói rõ về luật của Chúa: Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu có nghĩa vụ phải tham dự Thánh Lễ" (Giáo Luật khoản 1247). "Được kể là đã giữ đủ luật buộc tham dự Thánh Lễ, những ai dự Thánh Lễ cử hành ở bất cứ nơi nào theo nghi thức Công Giáo, hoặc chính ngày lễ, hoặc chiều ngày hôm trước" (GL khoản 1248.1)" (GLCG 2180).

Tuy nhiên các linh mục cũng còn phải tuân hành những luật lệ về nơi chốn dâng Thánh Lễ theo Giáo Luật cũng như phải giữ những kỷ luật của Giáo Hội địa phương. Tôi biết có những giáo phận không cho phép dâng Thánh Lễ tại tư gia vào cuối tuần. Chính Giáo Lý của Giáo Hội cũng lưu ý chúng ta rằng: "Tham dự việc cử hành chung Thánh Lễ Chúa Nhật là một bằng chứng sự thuộc về và trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Ngài. Nhờ đó các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông với nhau trong niềm tin và trong đức ái. Họ cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa, và cho niềm hy vọng ơn cứu độ của mình. Họ an ủi và khuyến khích nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần" (GLCG 2182). (Lm. Phi Quang)

Tốt hơn, chúng ta có thể hỏi chính linh mục chủ tế. Có thể ngài được phép riêng với điều kiện gì đó. Chẳng hạn lễ cho việc sùng mộ riêng chỉ sau khi mọi người đã dự lễ Chúa Nhật tại nhà thờ.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày