95. Mục Sư Tin Lành

07/10/2013

Một mục sư bỏ đạo Tin Lành sang đạo Công Giáo thì có thể được phong làm linh mục, cũng làm lễ và giảng y như linh mục Công Giáo chính cống vậy. Điều đó có đúng không? Sự thể như thế nào, xin cha giải thích rõ ràng cho chúng tôi hiểu được không? Cám ơn cha. (MĐL)  

Bác MĐL thân mến,
"Một mục sư bỏ đạo Tin Lành sang đạo Công Giáo thì có thể được phong làm linh mục, cũng làm lễ và giảng y như linh mục Công Giáo chính cống vậy." Một khi theo đạo Công giáo thì họ là người Công giáo, họ được cư xử như một người Công giáo thôi. Đức hồng y John Henry Newman nguyên là một mục sư Tin lành sinh năm 1801. Ngài mới được tôn làm "Đấng Đáng Kính" trong thủ tục phong thánh. Nên một mục sư khi gia nhập đạo Công giáo thì là người Công giáo có thể như đức Newman làm linh mục và Hồng Y và có thể làm Thánh nữa. Tương tự mới đây một mục sư trở lại thành linh mục và mới được Tòa Thánh chỉ định làm Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Westminster, giáo phận thủ đô Anh quốc.

Tôi nghĩ ông có ý hỏi một mục sư có gia đình với bầu đoàn thê tử khi trở lại Công giáo có thể được phong làm linh mục Công giáo hay không? Nếu hỏi thế thì câu trả lời không đơn giản như vậy! Hans Scott cùng vợ con bỏ Tin Lành Baptist trở lại Công giáo. Điều ông tiếc nuối nhiều là khi trở lại Công giáo ông không thể làm linh mục. Tuy thế, khoảng ba chục năm qua, một số mục sư Tin lành theo đạo Công giáo cùng với cả giáo dân của các vị. Các người giáo dân đó cần có người quen biết tâm linh họ giúp đỡ, giáo hội Công giáo chấp thuận từng trường hợp các vị mục sư đó có thể được phong chức linh mục sau khi đã dự khóa bổ túc thần học để tiếp tục giúp đỡ giáo dân của mình. Giáo hội miễn luật độc thân linh mục cho các vị ấy vì luật độc thân linh mục là luật của Giáo hội áp đặt cho các linh mục bên Tây phương (Đông Phương chỉ áp dụng luật độc thân cho các Giám Mục) chứ không phải luật Chúa truyền. Giáo hội làm ra nên Giáo hội có quyền bỏ.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày