HAPPY NEW YEAR OF 2018


93. Bên Lương

07/10/2013

Kính thưa cha, một người bạn không Công Giáo hỏi con tại sao người Công Giáo lại gọi người không theo đạo Công Giáo là "bên lương".  Xin cha giúp giải thích cho con và người bạn cùng hiểu.  Cám ơn cha nhiều. (TN)  

Anh TN thân mến,
Như tôi hiểu, gọi người ngoài Công giáo là bên lương là một đặc ngữ hoàn toàn Việt Nam. Đúng hơn là một kỷ niệm đẹp của thời cấm đạo tại Việt Nam. Tại sao thế? Thưa vì trong thời cấm đạo, các vua quan đã gọi người theo các đạo Khổng, Lão, Phật hay các tôn giáo cổ truyền (không Công giáo) là "lương dân" (dân lành, người lương thiện) để phân biệt với người Công giáo là "bọn theo tả đạo" (bọn theo lối bất chính). Có thời các vua quan còn rạch vào ngay hai bên má người Công giáo hai chữ "Tả Đạo". Có vị tử đạo thà chịu đau đớn hơn bị gọi là tả đạo, các ngài lấy dao gọt một miểng má có chữ "tả" đi, còn lại chữ "đạo" thôi.

Từ khi đó người Công giáo vẫn gọi anh chị em ngoài Công giáo là "lương dân" hay bên lương, theo như các vua quan đã gọi. Và gọi mình là kẻ có đạo.

Chúng con cám ơn cha ông tử đạo đã hy sinh chịu đau đớn cho chúng con mang danh kẻ có đạo. Xin cầu cho chúng con luôn mang trên mặt mình ghi dấu kẻ có đạo bằng chính đời sống chúng con.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày