HAPPY NEW YEAR OF 2018


92. Việc Rỗi Linh Hồn

07/10/2013

Thưa cha, con có câu hỏi: Một người mắc tội trọng và bị bệnh gần chết, không còn biết gì hết, chỉ có những hơi thở cuối cùng, tim còn đập, máu còn lưu thông, tức là linh hồn chưa lìa khỏi xác, nhưng trí không còn biết gì nữa. Thưa cha, trong thời gian hấp hối được may mắn có linh mục tới kịp và sức dầu, làm các bí tích cần thiết để được rỗi linh hồn. Vấn đề được đặt ra là bệnh nhân quá mệt, và đang lúc hấp hối không biết cha làm gì và cũng chẳng biết ai là cha. Sau đó chừng hai phút thì bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Bệnh nhân đó có được rỗi linh hồn không? (Tên Khô  Đạo)  

"Tên Khô Đạo" thân mến, 
Việc rỗi linh hồn là tùy thuộc mối liên hệ giữa linh hồn với Chúa. Một người mắc tội trọng  được Chúa tha thứ khi ăn năn tội cách trọn (Tức là hối hận vì phạm đến Chúa yêu thương và mến Chúa trên hết mọi sự; trong đó hàm ý quyết tâm tìm dịp xưng tội). Chúng ta không biết người đó có ăn năn tội hay không; chúng ta cũng không thể nói "trí không còn biết gì nữa". Vì nhiều người xem ra không biết gì nữa, nhưng khi họ khỏi bệnh đã cho biết: họ biết hết những gì xảy ra chung quanh nhưng không thể tỏ được dấu gì bên ngoài khi ấy thôi. Do đó chúng ta không thể xác quyết điều gì, nhưng hãy làm hết sức giúp đỡ bệnh nhân, phần còn lại là phó thác người đó cho lòng Chúa xót thương.

Vì người đó vốn gắng giữ đạo và Chúa đã cho gặp linh mục trong giờ chết, chúng ta có quyền hy vọng người đó được rỗi. Khi bệnh nhân không thể xưng tội được, linh mục trước khi làm phép xức dầu thường giục bệnh nhân thống hối và ban phép giải tội thiêng liêng. Bí tích giải tội làm cho sự thống hối được toàn vẹn dù tội nhân thống hối chưa trọn vẹn. Tội nhân được tha thứ. Việc chưa đền trả các vạ do tội có thể được hoàn thành qua bí tích xức dầu và bệnh nhân vui lòng chết theo ý Chúa.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày