HAPPY NEW YEAR OF 2018


86. Tội Tổ Tông

07/10/2013

Xin cho tôi hỏi về tội tổ tông, xin đừng cười nhé! Theo tôi nghĩ, sách Sáng Thế Ký không phải là sách lịch sử, nghĩa là ông Adam và bà Eva chỉ là một minh họa mà thôi. Vậy thì đâu thể nói chuyện ông Adam ăn trái cấm (táo) là tội tổ tông. Mong được trả lời. Cám ơn nhiều. (Hoàng Trung, VN)

Anh Hoang Trung thân mến, 
Dù Anh nghĩ "sách Sáng Thế Ký không phải là sách lịch sử, nghĩa là ông Adam và bà Eva chỉ là một minh họa" lớn thì trong đó có hoạt cảnh Adam ăn trái táo chứ. Yếu tính của tội trong việc ăn trái táo còn đó: "bởi không vâng lời, tội đã vào thế giới." Tội lỗi rất năng động; nó không nằm yên một chỗ.  Tội này sinh ra tội khác và sinh ra nhiều tội khác nữa. Việc tốt cũng năng động không kém. Anh hãy mỉn cười với một thơ nhi, anh sẽ thấy em cười lại. Anh hãy làm một việc tốt, nếu đủ kiên nhẫn anh sẽ thấy nhiều việc tốt như thế theo sau.

Tội tổ tông là một vấn đề lớn còn được bàn giải rất nhiều, mặc dù đã được bàn giải ngay từ thời thánh Augustine. Chứng kiến sự dữ khủng khiếp của thế kỷ vừa qua -- từ những tàn bạo lớn lao của chế độ Hitler, Stalin, Mao Xếnh Sáng . . . -- bó buộc người ta phải nhìn nhận con người đã ra hư đốn phá hủy chương trình sáng tạo của Chúa. Một số thần học ngày nay thích nhìn như quan điểm của Kinh Viện: Tội tổ là sự mất ơn thánh hóa nơi con người.

L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày